Clicks21
sl.news

Heretični papež: škof Schneider in kardinal Burke si nasprotujeta

Škof Athanasius Schneider je v eseju iz 20. marca poudaril, da ni mogoče umakniti heretičnega papeža in da takšen papež ne izgubi pisarne kar tako.

To stališče je v nasprotju s stališčem kardilana Raymonda Burka, ki je v intervjuju na spletni strani CatholicWorldReport.com (19. december 2016) izjavil: »Če bi papež formalno izpovedal krivoverstvo, bi s tem dejanjem prenehal biti papež. Prenehanje bi v veljavo prešlo samodejno.

Položaj Burka bi klerikom omogočil, da bi vzeli stvari v lastne roke in zavrnili poslušnost heretičnemu papežu, kot je na primer naredil nadškof Marcel Lefebvre, ustanovitelj Društva svečenikov Svetega Pija X.

#newsQrixwsnczg