Clicks420
hu.news

Jezsuita superior generalis: Az ördög "nem egy ember", "csak szimbolikus"

Az ördög "nem egy ember", hanem "a gonoszság egy módja" - mondta a 70 éves Arturo Sosa atya, a jezsuiták superior generalisa a Tempi.it lapnak augusztus 21-én.

Sosa ragaszkodott ahhoz a közhelyhez, miszerint az ördög "nem egy emberi személy", és azt taglalta, hogy a sátán "egy mód, ahogy a gonosz jelen van az emberi életben".

Sosa megállapítása: "Az ördög csak szimbolikus valóság, nem személyes valóság". Sosa már 2017-ben is ugyan ezt az eretnekséget próbálta terjeszteni.

Az egyház tanai szerint minden ördög "személyes és halhatatlan lény", akiknek emberi intelligenciájuk és akaratuk van (A Katolikus Egyház Katekizmusa, 330).

Kép: Arturo Sosa, #newsRkcldxffmt