Ngôn ngữ
20

Francis đã ban phước cho cựu tổng thống từng bị tù, ủng hộ đồng tính và ủng hộ phá thai

Giáo Hoàng Francis hoan nghênh, vào ngày 2 tháng 8, một cuộc họp kéo dài một tiếng với ba đồng minh của cựu tổng thống Brazil cánh trái, Luiz Lula da Silva. Lula ủn hộ phá thai và ủng hộ đồng tính. …
Viết một bình luận