Clicks1.2K

Matka Zbawienia: Moje drogie dzieci, wzywam was, byście modlili się o pokój na świecie, bo już wkrótce wiele krajów będzie zaangażowanych w wojny

Mother of Salvation: My dear children, I urge you to pray for peace in the world, for very soon many countries will be involved in wars

niedziela, 24 sierpnia 2014 roku, godz. 17.00

Matka Zbawienia: Moje drogie dzieci, wzywam was, byście modlili się o pokój na świecie, bo już wkrótce wiele krajów będzie zaangażowanych w wojny, które trudno będzie zahamować, i wiele niewinnych istnień ludzkich zostanie zniszczonych.

Proszę, byście błagali Mojego drogiego Syna o pokój, aby osłabił wpływ nienawiści zasianej w sercach tych, którzy zostali wprowadzeni w błąd, którzy powodują grozę u innych. Gdy przez Moc Boga zostanie na ziemię wylany pokój, da on wam wgląd w to, jak należy się wzajemnie traktować z miłością i szacunkiem, bez względu na różnice pomiędzy wami.

Proszę, abyście każdego dnia odmawiali za swoje narody tę Modlitwę Krucjaty, modlitwę o pokój.

Modlitwa Krucjaty 164
Modlitwa o pokój dla narodów

O Jezu, przynieś mi pokój.

Przynieś pokój mojemu narodowi i wszystkim krajom rozdzieranym z powodu wojen i podziałów.

Zasiej ziarno pokoju wśród tych zatwardziałych serc, które zadają innym cierpienie w imię sprawiedliwości.

Daj wszystkim dzieciom Bożym Łaski, by otrzymały Twój Pokój, tak żeby miłość i harmonia mogły rozkwitać; tak by miłość do Boga zatriumfowała nad złem i by dusze mogły zostać uratowane przed skażeniem fałszem, okrucieństwem i złymi ambicjami.

Niech pokój zapanuje nad tymi wszystkimi, którzy poświęcają swoje życie Prawdzie Twojego świętego Słowa, i nad tymi, którzy zupełnie Cię nie znają. Amen.


Pokój z wami, drogie dzieci, i pamiętajcie, że bez miłości do Boga nigdy nie będziecie mogli odnaleźć prawdziwego pokoju.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

✞ ✞ ✞

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/mother-of-salva…
za: jezusdoludzkosci.pl/2014-08-24-17-0…

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

JEZUS: To wielkie Ostrzeżenie, z Miłosierdzia i Miłości, jako ostatni Dar dla Moich dzieci, nastąpi wkrótce

JEZUS: Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym ... Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić


JEZUS: Błagam was, Moi uczniowie, abyście ostrzegali ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, nie przyjdę w ciele

JEZUS: Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie

JEZUS: Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na ziemi

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

UWAGA: POWSTAŁA WIRTUALNA GRUPA MODLITEWNA - JEZUS DO LUDZKOŚCI

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY
"Proszę, byście błagali Mojego drogiego Syna o pokój, aby osłabił wpływ nienawiści zasianej w sercach tych, którzy zostali wprowadzeni w błąd, którzy powodują grozę u innych. Gdy przez Moc Boga zostanie na ziemię wylany pokój, da on wam wgląd w to, jak należy się wzajemnie traktować z miłością i szacunkiem, bez względu na różnice pomiędzy wami."
ŚW.FILOMENA likes this.