Clicks35
vi.news

Hồng Y McCarrick yếu đuối

Hồng Y Theodore McCarrick "hiện tại rất yếu đuối" và bây giờ "ông thường xuyên đi xưng tội" - một tác giả của blog Mundabor (ngày 12 tháng 3) đã viết dựa trên một thông tin mà ông nhận được.

Khi McCarrick mạnh mẽ, ông ta đã gây một sự ảnh hưởng tự do độc ác đối với Giáo hội. Mọi người đều sững sờ trước ông ta.

Một khi ông ta già, yếu đuối và bất lực, ông ta đã bị coi thường vì lạm dụng đồng tính luyến ái. Nhưng di sản của ông vẫn được giữ nguyên và thậm chí còn được mở rộng dưới thời Giáo hoàng Francis. Do đó, việc tục hóa của ông ta không có ý nghĩa gì.

#newsErgymvtgvu