Ngôn ngữ
Lượt xem
490
vi.news

Sự suy thoái mạnh mẽ của Công giáo ở Chilê và Argentina

Số lượng người Chilê tự nhận mình là công Giáo giảm từ 74 phần trăm trong năm 1995 tới 45 phần trăm vào năm ngoái theo các cuộc thăm dò của Latinobarómetro. Như tờ Los Angeles Times đã viết. Francis đang viếng thăm Chile từ ngày 15 đến 19 tháng 1.

Ở Argentina, số người Công giáo giảm từ 87 phần trăm năm 1995 xuống còn 65 phần trăm năm ngoái.

Hình ảnh: Immaculata, Santiage de Chile, © Ronald Woan, CC BY-NC, #newsLqvrfrrzas
Viết một bình luận