Jazyk

Kliknutia podľa štátov

1,1 tis.
Slovensko
489
Česko
11
Spojené štáty
11
Spojené kráľovstvo
11
Rakúsko
10
Čína
9
Nemecko
7
Francúzsko
5
India
5
Turecko
4
Portugalsko
4
Srbsko
2
Brazília
2
Uganda
2
Maďarsko
2
Irán
2
Filipíny
1
Sudán
1
Konžská demokratická republika
1
Ghana
1
Lotyšsko
1
Mozambik
1
Etiópia
1
Indonézia
1
Nigéria
1
Libanon
1
Taliansko
1
Írsko
1
Egypt