Clicks45
vi.news

Các nhà tư tưởng Amazon biến nhà thờ thành sân chơi Hippie

"Mẹ Trái đất của chúng ta đang đau đớn", Giáo hội đỏ Panamazonica (REPAM) than thở trong một bản tuyên ngôn ngày 14 tháng 9, được xuất bản tại Quito, Ecuador.

REPAM là một mạng lưới Giáo hội xuyên quốc gia được Vatican hậu thuẫn, được thành lập ở Brazil, vào tháng 9 năm 2014. Đây là điều phối viên chính của Thượng hội đồng Amazon.

Đầu tiên, bản tuyên ngôn ghi nhớ một số "liệt sĩ" của "người dân Amazon", những người đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ sự sống và thiên nhiên.

Nó chứng kiến "tiếng khóc của mẹ Trái đất của chúng ta" dẫn chứng bằng "một cuộc khủng hoảng môi trường xã hội". Đối với bản tuyên ngôn, "tinh thần của chúng" ta cho phép chúng ta "chuyển đổi về Nguồn sống", nhưng chỉ trong cuộc gặp gỡ với những linh đạo [ngoại đạo] khác.

Các tác giả tự lực cam kết trở thành những "nhà tiên tri" và "người bảo vệ cuộc sống và sự đa dạng". Họ muốn chiến đấu với "diệt thiên nhiên", "diệt chủng" và "diệt tộc".

Một lần, họ thậm chí còn sử dụng từ "đại tội", gọi sự hủy diệt của tự nhiên là "tội lỗi xã hội của trật tự tư bản."

Họ gọi một "cuộc đối thoại Kiến thức" bắt đầu từ "tầm nhìn và thế giới quan của tổ tiên", gọi là "Kawsak Sacha" ("rừng sống"). Thông qua kiến thức này, họ muốn hiểu về "ý nghĩa và chân trời" của việc đấu tranh của họ.

Bản tuyên ngôn kết thúc bằng một đề cập về "trái tim nhân hậu của Chúa Jesus", người - như mong đợi - nói với chúng ta "từ các vùng ngoại vi", và của "Mary" [cựu Đức Mẹ].

Ngoài ra, văn bản này giống như ý chí cuối cùng của một nhóm Hippies được thổi phồng về trí tuệ vào năm 1965.

Hình ảnh: © Wilfred Paulse, CC BY-NC-ND, #newsXmmncqhrey