Wika
Mga Click
81
fil.news

"Benedict XVI sobrang namimiss, higit pa sa dati!"

Tinanong si Ettore Gotti Tedeschi, dating presidente ng Vatican Bank, ng pahayagan sa Italya na Libero kung paano niya kinikilatis ang kasalukuyang katayuan ng Simbahang Katoliko kumpara noong kay Benedict XVI na nagsabing "bago igiit ang karapatang mandayuhan kailangan muna nating siguraduhin ang karapatan upang hindi mandayuhan".

Ang sagot ni Gotti, "Mas mabuti pang hindi ko sagutin ang katanungang ito, malalagay ako sa peligro ng 'pagkakatiwalag'... si Benedict XVI ay sobrang namimiss, higit pa kaysa dati! Ang migrasyon ay nagiging mas kapansin-pansing plano, higit sa lahat upang 'makatulong' sa ating bansa (Italya), kung saan naroon ang pinakamataas na awtoridad ng moral sa mundo, upang magbago at magbukas sa 'multikulturalismo' na nakatuon sa pagsasama-sama ng relihiyon, na kinakailangan upang maiwasan ang 'digmaan ng relihiyon'. Natatakot ako na sa kasamaang-palad hindi na namin makukuwestiyon ang kahit na ano ngayon".

picture: © Madrid11, CC BY-NC-ND, #newsTvvijuozqi

Magsulat ng komento