Jazyk
Zobrazení
305
Victory 3

Kdo je pokorný?

O tom, kdo je pokorný, Scupoli píše, že „si nezakládá ani na ničem jiném, než jen na poznání Boží dobroty a velikosti a na poznání své vlastní bídy a náchylnosti ke zlému… Zakládá si na Boží lásce… na tom, co za něj vytrpěl ukřižovaný Ježíš… a má odpor k vlastnímu hříchu.“Takový člověk má odpor k pýše. Nelpí na vlastní vůli. Dovede ztrácet – je jako to pšeničné zrno z podobenství. Trpělivě nese vlastní bídu. Ale bez modlitby a bez umírání sobě toto není možné.
Všude, kde je, ať doma, nebo jde po ulici, si uvědomuje svá provinění a hned koná pokání: „Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou hříšným!“ To se však člověk naučí až časem. A bez modlitby to nejde. To tedy znamená, že musíme věnovat dostatek času modlitbě.

Byzantský katolický patriarchát
Zedad zmínil tento příspěvek v Victory 2 před 2 hodinami Kdo je pokorný? O tom, kdo je pokorný, Scupoli píše, že „si nezakládá ….