Clicks248
Victory
3

Život je otázka vztahů

Náš život je vlastně otázkou vztahů. Jde tu o vztah k sobě, vztah k druhým a vztah k Bohu.
Máme milovat! Jaký je náš vztah k Trojjedinému Bohu?
Největší přikázání zní: „Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ Druhé je mu podobné: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ Tedy máme milovat Boha, milovat sebe a milovat bližního. A bližního máme milovat jako sebe. Jak však mám pravdivě milovat sebe? Tak, abych byl spasen; čili musím být pravdivý vůči sobě, bojovat s ložiskem či jádrem zla v nás – s dědičným hříchem. Potom mohu říci: „Drahý bratře, mám tě rád, proto ti předávám tuto zkušenost. Chci tvé největší dobro – abys byl spasen. Abys však byl spasen, musíš dělat to, co dělám já. Jiná cesta není. Budeš pak šťastný na zemi i po celou věčnost.“

Byzantský katolický patriarchát
krumpeľ and 2 more users like this.
krumpeľ likes this.
Zedad likes this.
apredsasatoci likes this.