Język
Wyświetlenia
959
W obronie Tradycji Kościoła 14 3

Kto atakuje zarządzenie św. Jana Pawła II w kwestii różańca ten depcze dogmatyczną naukę Kościoła i nie może być zbawiony

List Apostolski św. Janan Pawła II Rosarium Virginis Mariae - należy do Magisterium Kościoła katolickiego, dlatego nie można publicznie odrzucać tego nauczania i pozostać w dalszym ciągu katolikiem - to jest niemożliwe.

Ktokolwiek podważa i odrzuca zarządzenie św. Jana Pawła II - zawarte w liście Rosarium Virginis Mariae - ten kpi z nauki Kościoła głoszącej, że papież posiada nie tylko "Prymat czci" ale także "najwyższą i pełną władzę jurysdykcji nad Kościołem powszechnym, zarówno w sprawach wiary jak i moralności, jak również w tych sprawach, które przynależą do sfery dyscypliny i rządzenia Kościołem obejmującym cały świat", władzę, która jest "zwyczajna i bezpośrednia nad wszystkimi i każdym poszczególnym kościołem, jak również nad wszystkimi i każdym poszczególnym pasterzem i wiernym, niezależną od wszelkiej ludzkiej władzy" (Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Chrystusowym "Pastor aeternus").

Takie postępowanie jest przede wszystkim kpiną z dogmatycznej nauki Kościoła: «Oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy, że posłuszeństwo Biskupowi Rzymskiemu jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia zbawienia»(pl.wikipedia.org/wiki/Unam_Sanctam).

Kongregacja Świętego Oficjum stwierdza wprost: «Dlatego też nie zbawi się ten, który wiedząc o Boskim ustanowieniu Kościoła przez Chrystusa, odmawia mimo to poddania się mu lub odłącza się od posłuszeństwa biskupowi Rzymu, namiestnikowi Chrystusa na ziemi» (List do arcybiskupa Bostonu, 8 sierpnia 1949).

«www.fokus.tv/…/5180 to z greckiego rozdarcie lub rozszczepienie. W kościele katolickim oznacza to wypowiedzenie posłuszeństwa papieżowi i tym samym zerwanie z kościołem...».

pl.wikisource.org/…/I%3aPrzest%C4%9… «Odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, przy zachowaniu przepisu pl.wikisource.org/…/II%3aUtrata_urz…, § 1, n. 2».

Katechizm Kościoła Katolickiego (882) naucza: Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest "trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych" 368."Biskup Rzymski z racji swego urzędu, mianowicie urzędu Zastępcy Chrystusa i Pasterza całego Kościoła, ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany"369 .


Kto chce trwać przy starym porządku tajemnic różańcowych i odmawiać w czwartek tajemnice radosne, ten niech odmawia, ponieważ ma takie prawo. Św. Jan Paweł II w liście Rosarium Virginis Mariae zezwolił na to. Nie wolno jednak katolikowi atakować zarządzenia św. Jana Pawła II i podważać Magisterium Kościoła, zawartego w tym liście, nawet jeśli nie jest to Magisterium nieomylne i dogmatyczne, lecz tylko zwyczajne.

Jeszcze raz powtórzmy: papież posiada nie tylko "Prymat czci" ale także "najwyższą i pełną władzę jurysdykcji nad Kościołem powszechnym, zarówno w sprawach wiary jak i moralności, jak również w tych sprawach, które przynależą do sfery dyscypliny i rządzenia Kościołem obejmującym cały świat", władzę, która jest "zwyczajna i bezpośrednia nad wszystkimi i każdym poszczególnym kościołem, jak również nad wszystkimi i każdym poszczególnym pasterzem i wiernym, niezależną od wszelkiej ludzkiej władzy" (Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Chrystusowym "Pastor aeternus").

Atakowanie oficjalnego zarządzenia i nauczania papieża jest kpiną z dogmatycznej nauki Kościoła: «Oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy, że posłuszeństwo Biskupowi Rzymskiemu jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia zbawienia»(pl.wikipedia.org/wiki/Unam_Sanctam).

Kongregacja Świętego Oficjum stwierdza wprost: «Dlatego też nie zbawi się ten, który wiedząc o Boskim ustanowieniu Kościoła przez Chrystusa, odmawia mimo to poddania się mu lub odłącza się od posłuszeństwa biskupowi Rzymu, namiestnikowi Chrystusa na ziemi» (List do arcybiskupa Bostonu, 8 sierpnia 1949).

***

Dodatek:
Różaniec multi-medialny Ver 2 z Tajemnicami Światła
Napisz komentarz
Ustanowienie Tajemnic Światła jest wielkim darem dla Kościoła. Odtąd możemy rozważać i kontemplować Sercem Maryi całe życie Chrystusa, a nie jak do tej pory pozbawione publicznej działalności (po Tajemnicach Radosnych od razu zaczynały się Tajemnice Bolesne, a więc po odnalezieniu Chrystusa w świątyni od razu zaczynała się modlitwa w Ogrójcu i cały okres publicznej i nauczycielskiej działalności… Więcej