Clicks142
Peter(skala)

pp.Benedikt XVI. zmenil katechizmus Jána Pavla II., ktorý sám spísal.

V dôsledku tejto úpravy sa zmení aj znenie článku 1581 Katechizmu Katolíckej cirkvi.

Pôvodná formulácia - „Táto sviatosť pripodobňuje vysväteného ku Kristovi pomocou zvláštnej milosti Ducha Svätého, aby sa stal Kristovým nástrojom pre jeho Cirkev. Vysviackou sa človek stáva schopným konať ako predstaviteľ Krista - Hlavy Cirkvi v jeho trojitom poslaní: kňaza, proroka a kráľa.“ - bude nahradená znením:
„Od Krista prijímajú biskupi a kňazi poslanie a úrad konať v osobe Krista – Hlavy, zatiaľ čo diakoni schopnosť slúžiť Božiemu ľudu v diakonii liturgie, slova a lásky.“
www.radiovaticana.cz/clanek.php