Język
Wyświetlenia
397
VRS 16 5

O. Jacek Woroniecki OP: "Walka ze światem żydowskim jest nieunikniona i jest ścisłym obowiązkiem chrześcijan"

Szkoła Chrystusowa nr 8, 1934 - czyli fragment tego samego tekstu, który Parvus "przypadkowo" nie zacytował (s. 22):
"Weźmy jako przykład najtrudniejszy ze wszystkich konfliktów międzynarodowych konflikt ze światem żydowskim. Na dnie jego leży coś więcej niż antagonizm narodowy, bo tragedja ludu wybranego, który, nie wypełniwszy swego posłannictwa, ma teraz nawet swem zaślepieniem w zwalczaniu jego przewodniej idei świadczyć o jego prawdziwości. Stąd wynika, że walka ze światem żydowskim jest nieunikniona i że jest ścisłym obowiązkiem chrześcijan, bo jest ona bynajmniej nie tylko walką o dobra tego świata, ale walką o władzę nad duszami."
dalej idzie fragment cytowany przez Parvusa:
"Ale czy z tego wynika, że w stosunku do Żydów pokora chrześcijańska nie ma mieć zastosowania, że wolno nam widzieć w nich same zło a nie dostrzegać najmniejszego dobra i pokazywać im to jeszcze na każdym kroku z tą pogardą; która ich tak rani ? Bynajmniej, i w stosunku do nich obowiązuje nas prawo Boże w całej pełni,
a konieczność walczenia z niemi do ostatniego tchu o panowanie tego prawa na ziemi tembardziej nie pozwala nam na łamanie go z naszej strony w tej walce (fragment pogrubiony też Parvus pominął oznaczając go [...]). Trzeba w nich umieć odkryć te pierwiastki dobra pochodzenia Bożego i zawszę uszanować wszystko to, co Bóg w swem miłosierdziu w ich duszach działa. Dla wielu z nich takie uznanie w nich darów Bożych przez wiernych uczniów Chrystusa może być decydującym impulsem, aby się do tego Chrystusa zbliżyć, aż wreszcie spotkanie kogoś, kto wezwanie Zbawiciela, aby być cichym! i pokornego serca lepiej od innych w życie wcielił, sprawi, że sami padną przed Nim na kolana. Ale i ci, którzy słodkiemu jarzmu Chrystusa się nie poddadzą, też inaczej się będą ustosunkowywać do tych, którzy za Jego sprawę
walczą, gdy z naszej strony spotkają się z uznaniem tego, oo w nich jest dobrego, a więc Bożego."

Ale Parvus udaje, że nie wie, że nie przyjmowanie bzdur np. o współodpowiedzialności za Holokaust (i to jeszcze okraszonych pseudoteologią odwołującą się do analogii ze śmiercią Chrystusa), nie oznacza nienawiści do Żydów i kwestionowania ich godności ludzkiej. Oznacza natomiast nieuniknioną, jak pisze o. Woroniecki, walkę ze światem żydowskim o prawdę, walkę, która jest, powtórzmy za o. Woronieckim, ścisłym obowiązkiem chrześcijan.

#parvus

Napisz komentarz
Maria Jan Kowalski
Tutejsze neoństwo zasypuje nas spamem.
VRS wspomniał ten post w Ks. Bp J. Pelczar o żydostwie.
Quas Primas
Dobrze VRS , że jesteś na tym forum i że jesteś spostrzegawczy.
Tak oto manipulant i prowokator glorjański zaskarbia sobie "zaufanie" tu na ziemi, a i wieczność jest pod znakiem zapytania.
A tak często wysyła wszystkich do piekła!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stąd wynika, … Więcej
VRS
Taka praktyka panuje w Kościele "zmodernizowanym", gdzie w dane zdanie/myśl/frazę o zakotwiczeniu w Objawieniu czy to w postaci Pisma św. czy Tradycji wprowadza się myśl/frazę je osłabiającą (konstrukcja tak, ale... - np.: Chrystus nauczał że jest jeden Kościół i żebyśmy nawracali, ale nie możemy nawracać, bo istnieje wolność religijna), przy czym:
- stosuje się coraz mocniejszy mechanizm osłabia… Więcej
yuitrel lubi to. 
malgorzata__13
"Ida" Pawła Pawlikowskiego ma w sobie siłę rozbrajającą. Film zrealizowany najprostszymi środkami porusza widza i długo nie daje mu spokoju. ekai.pl/…/ks-luter-o-idzi…
Ponieważ ten film uprzejmie podesłano na Glorię więc była okazja zobaczyć.Już pierwsza scena informuje że ktoś sobie z widza zwyczajnie kpi,oto widzimy jakąś koszmarną figurę odmalowywaną przez osobę która robi to ze szczególnie … Więcej
yuitrel lubi to. 
VRS
"I jeszcze jako świadectwo rewolucji w drodze przyspieszonej ewolucji ambiwalentne "quasi-magisterium" modernistyczne kard. J. Willebrandsa z roku 1985
www.vatican.va/…/rc_pc_chrstuni_…

"Jezus potwierdza (J 10:16), że "będzie jedna owczarnia i jeden pasterz". Kościół i judaizm nie mogą być zatem postrzegane jako dwie równoległe drogi zbawienia, zaś Kościół musi być świadkiem Chrystusa jako … Więcej
VRS
O pełzającej rewolucji czyli posoborowym "przesuwaniu szafy" (z Nostra Aetate w środku) można przeczytać m.in. w artykule x. Karola Stehlina z Bractwa św. Piusa X www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/211

Zwracam uwagę, że jak widać pod podanym niżej linkiem przy publikacji do samych "Wskazówek" kard. Willebrandsa dodano "disclaimer", że dokument ma charakter "wyłącznie praktyczny" (dodawanie … Więcej
yuitrel lubi to. 
VRS
I jeszcze jako świadectwo rewolucji w drodze przyspieszonej ewolucji ambiwalentne "quasi-magisterium" modernistyczne kard. J. Willebrandsa z roku 1985
www.vatican.va/…/rc_pc_chrstuni_…

"Jezus potwierdza (J 10:16), że "będzie jedna owczarnia i jeden pasterz". Kościół i judaizm nie mogą być zatem postrzegane jako dwie równoległe drogi zbawienia, zaś Kościół musi być świadkiem Chrystusa jako … Więcej
VRS
W odpowiedzi mamy "antymagisterium"... kard. Waltera Kaspera - skierowane do żydów uwagi do deklaracji Dominus Iesus www.bc.edu/…/kasper_dominus_…
"Kościół wierzy, że judaizm to jest wierna odpowiedź ludu żydowskiego na nieodwołalne przymierze Boga jest dla tego ludu zbawienna, ponieważ Bóg jest wierny swoim obietnicom."
VRS
Przypomnijmy jeszcze wobec zalewu heretyckich tekstów encyklikę Piusa XII Mystici corporis Christi:

22. Nasamprzód bowiem przez śmierć Odkupiciela przestał istnieć Stary Zakon, a na jego miejscu Nowy Zakon powstaje. Wtedy to Krwią Chrystusową poświęcony został dla całego świata Zakon Chrystusowy ze swoimi tajemnicami, ustawami, obrzędami i ustanowieniami. Podczas gdy Boski Zbawiciel głosił … Więcej
VRS
Próba zastępowania w Kościele Objawienia Bożego "objawieniem Holokaustu" czego przykładem jest np. ten tekst Źrenica Jego oka może mieć tylko jeden koniec. Tragiczny.
yuitrel lubi to. 
Bractwo św Piusa X lubi to. 
Anty_modernista
Stąd wynika, że walka ze światem żydowskim jest nieunikniona i że jest ścisłym obowiązkiem chrześcijan, bo jest ona bynajmniej nie tylko walką o dobra tego świata, ale walką o władzę nad duszami."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
W rzeczy samej chodzi o to by podporządkować Kościół partykularnym interesom żydowskim. Dlateg… Więcej