Język
Wyświetlenia
767
m.rekinek 7 4

Biskupi brazylijscy otwarci na sakramenty dla rozwodników. Kolejne wytyczne dotyczące Amoris laetitia

Amoris laetitia, w niektórych przypadkach osoby rozwiedzione i żyjące w związkach konkubenckich będą mogły otrzymywać Komunię świętą. Hierarchowie uznali, że w pewnych okolicznościach odpowiedzialność osób za grzeszne życie może być ograniczona albo w ogóle zniesiona.

Biskupi Brazylii nie twierdzą wprost, że rozwodnicy, którzy zawarli kolejny związek cywilny mogą otrzymać Eucharystię. Podkreślają, że tzw. proces rozeznania „nie jest po prostu powrotem do życia sakramentalnego”, bo to nie zawsze jest możliwe. Jednakże ich dokument określa „ograniczone przypadki”, w których okoliczności łagodzące „mogą osłabić lub nawet znieść” moralną odpowiedzialność za grzeszne życie w nieregularnych związkach.

W przewodniku duszpasterskim do Amoris laetitia biskupi stwierdzili, że chociaż adhortacja papieża Franciszka potwierdza nierozerwalność małżeństwa, istnieją „czynniki, uwarunkowania i okoliczności łagodzące” mogące „osłabić lub nawet znieść odpowiedzialność moralną i formalną nieprawych czynów”.

28-stronicowy dokument zatytułowany „Witając z radością papieską adhortację Amoris laetitia przez brazylijski Kościół”, opublikowano pod koniec zeszłego tygodnia. Został on opracowany przez uczestników konferencji po dyskusji na temat dokumentu Franciszka o rodzinie podczas 55. Zwyczajnego Zgromadzenia Biskupów, które miało miejsce w dniach 26 kwietnia – 5 maja 2017 r.

Biskupi brazylijscy potwierdzają, że adhortacja Amoris laetitia unika „normatywnych stwierdzeń” dotyczących sytuacji osób rozwiedzionych, które zawarły kolejny związek cywilny. „Adhortacja apostolska nie jest przewodnikiem dla rozeznania spraw osób pozostających w tak zwanych nieregularnych związkach” – stanowi ustęp 37. Zamiast tego, Amoris „wzmacnia potrzebę duszpasterskiej uwagi, która jest naprawdę zindywidualizowana”.

Dokument podkreśla zgodnie z duchem Vaticanum II, że Amoris laetitia nie oznacza zerwania z poprzednim nauczaniem Kościoła, ale jest „rozwojem”. Hierarchowie odnieśli się do kontrowersyjnego zapisu rozdziału VIII adhortacji, krytykowanego przez wielu duchownych z całego świata. Stwierdzili, że „nie ma w rozdziale VIII Amoris laetitia niczego, co można by odnosić do pojęcia moralnego relatywizmu, a nawet moralności sytuacyjnej. Przeciwnie, potwierdza on doktrynę o nierozerwalności małżeństwa i wewnętrznym złu cudzołóstwa”.

Przewodnik wzywa kapłanów, by jednak każdy konkretny przypadek osób żyjących w związkach cudzołożnych, pragnących korzystać z sakramentów rozpatrywać indywidulanie, „znajdując właściwy sposób pomagania w tworzeniu sumienia prawego”.

Dlatego kapłani powinni prowadzić proces rozeznania na podstawie sześciu elementów: nawrócenie poprzez osobiste spotkanie z Chrystusem; towarzyszenie w rozwoju moralnym i duchowym; zrozumienie szczególnej sytuacji danej osoby; możliwość otwarcia kanonicznego procesu stwierdzenia nieważności małżeństwa; analizę ewentualnych okoliczności łagodzących; i wstrzemięźliwość seksualną.

Brazylijscy biskupi wskazują, że w niektórych przypadkach osób żyjących w nieregularnych związkach powrót do życia sakramentalnego nie zawsze jest możliwy.

Niemniej jednak w punkcie 45 przewodnika piszą: „Istnieją ograniczone przypadki, w których istnienie wymówek dotyczących nieprzerwania współżycia małżeńskiego, na przykład wskutek pojawienia się dzieci i niektórych sytuacji moralnych, może osłabić lub nawet znieść odpowiedzialność moralną i formalną aktów nieprawych”.

Odniesienie do tych „czynników łagodzących” znajduje się w paragrafach od 301 do 303 adhortacji papieża Franciszka. Stwierdza się tam m.in., że „Kościół dysponuje solidną refleksją na temat uwarunkowań i okoliczności łagodzących. Dlatego nie można już powiedzieć, że wszyscy, którzy są w sytuacji tak zwanej „nieregularnej,” żyją w stanie grzechu śmiertelnego, pozbawieni łaski uświęcającej".

Jedyny ustęp, w którym brazylijscy biskupi wyraźnie mówią o rozwiedzionych i ponownie ożenionych jest punkt 46 dokumentu, który dotyczy wstrzemięźliwości seksualnej. „Praktykowanie wstrzemięźliwości seksualnej wśród par żyjących w drugim związku może być wyłączone. W takim przypadku spowiednik może okazać miłosierdzie wobec ewentualnych upadków" - czytamy.

Sporo miejsca w wytycznych poświęcono kwestii wszczynania procesów o unieważnienie małżeństwa, zalecając kapłanom, by dokładnie przyjrzeli się sprawom i sprawdzali, czy nie ma formalnych podstaw do stwierdzenia nieważności małżeństw w przypadku par, które zawarły kolejny związek cywilny.

Zdaniem sekretarza generalnego episkopatu brazylijskiego, bp pomocniczego Brasili ks. Leonardo Ulrich Steinera wytyczne dot. Amoris laetitia zawierają „rady i wskazania do rozeznania w perspektywie miłosierdzia." Dokument ma pomóc w „odnowie pasterskiej w kraju".

To kolejne już wytyczne, które umożliwiają dostęp cudzołożników do Komunii świętej wbrew nauczaniu Kościoła. W kwietniu kardynałowie, którzy nie otrzymali odpowiedzi na „dubia” w sprawie adhortacji apostolskiej Amoris laetitia w liście do papieża, w którym prosili o audiencję napisali, że od czasu opublikowania Amoris laetitia rok temu, „została publicznie podana interpretacja niektórych obiektywnie niejednoznacznych fragmentów (...), które różnią się i stają w sprzeczności z niezmiennym nauczaniem Magisterium Kościoła”.

„Pomimo faktu, że prefekt Kongregacji Nauki Wiary wielokrotnie oświadczył, iż doktryna Kościoła nie uległa zmianie, pojawiły się liczne wypowiedzi poszczególnych biskupów, kardynałów, a nawet Konferencji Episkopalnych, zatwierdzających to, co Magisterium Kościoła nigdy nie zaaprobowało” - stwierdza pismo.

Duchowni wyjaśnili, że nie chodzi jedynie o „dostęp do Najświętszej Eucharystii dla tych, którzy obiektywnie i publicznie żyją w sytuacji poważnego grzechu i zamierzają pozostać w niej, ale także koncepcję moralnego sumienia sprzecznego z Tradycją Kościoła”.

Źródło: cruxnow.com., Pch24.pl.,

AS

Read more: www.pch24.pl/biskupi-brazyli…

Napisz komentarz
turysta569
Amoris laetitia, w niektórych przypadkach osoby rozwiedzione i żyjące w związkach konkubenckich będą mogły otrzymywać Komunię świętą. Hierarchowie uznali, że w pewnych okolicznościach odpowiedzialność osób za grzeszne życie może być ograniczona albo w ogóle zniesiona.//////////// CZYLI CHLOP Z KOZA GRZESZY ALBO GRZECH JEST OGRANICZONY DO X STOPNIA A WIEC MOZE PRZYJAC KOMUNIE SWIETA - … Więcej
tekla
"Niech mowa wasza będzie tak-tak, nie-nie, a co nadto jest od Złego pochodzi."Wszystko to jakoś rozmyte i nieprecyzyjne.
Stonka Ziemniaczana
Cały ten "papież franciszek" to uosobienie Szatana. Czas by podjąć męską decyzję. Albo jesteśmy po stronie Pana Boga albo Szatana. Rozwód w Kościele nie istnieje w 99,99% przypadkach. Wpis ten może wydawać się ekstremalnym .... ale taka jest prawda.
turysta569 lubi to. 
Weronika.S
Niech posłuchają kazania Ks. Kneblewskiego łącznie z Franciszkiem, może przybędzie im ,,oleum,, i wiary.
turysta569 lubi to.