Clicks15
vi.news

Lời hay: Hồng y cứng rắn chơi bóng mềm

Là một người Công giáo ở Châu Âu ngụ ý về "sự tôn trọng" đối với các tín ngưỡng khác nhau, Hồng Y Bruxelles, Jozef De Kesel, nói với NewEurope.eu (ngày 5 tháng 7),

"Chúng ta phải luôn tôn trọng lẫn nhau, chấp nhận con người bằng bản chất của họ, mà không muốn áp đặt bản thân chúng ta lên một cá nhân hay xã hội."

De Kesel sử dụng từ "tôn trọng" trong cuộc phỏng vấn mười hai lần mặc dù, với tư cách là một người theo chủ nghĩa hiện đại cấp tiến, ông có rất ít "tôn trọng" đối với người Công giáo. Ông ta được biết đến như là kẻ giết chết Huynh đệ đoàn của các Tông đồ.

De Kesel khuyên chúng ta "nên hết lòng chấp nhận xã hội tục hóa" vì "thật luôn nguy hiểm khi có một tôn giáo truyền thống giành được sự độc quyền."

Ông nói thêm rằng trước Công đồng Vatican II, Giáo hội "đã gặp vấn đề" trong việc chấp nhận "sự hiện đại" [bất kể đó là gì].

Hình ảnh: Jozef De Kesel, © wikicommons, CC BY-SA, #newsTstleqjqfu