Jazyk
Pozretia
933
csk.news 42 4

Informátor arcibiskup Viganó sa obáva o svoj život

Henry Sire - autor Pápež Diktátor - potvrdil na Twitteru (18. septembra) "na základe bezchybných vnútorných zdrojov", že informátor arcibiskup Viganò sa nielenže skrýva, ale že sa obáva o svoj život.

Obrázok: Henry Sire, #newsHeaifrencr
Napísať komentár
snakee
toho ty se nedožiješ, Jindřichu, vojáci umírají v boji ne na nemocničním lůžku
Napísať komentár
menhir
Snakee, až budeš jako nemohoucí dědek ležet v nemocnici (nepřeju ti to, ale mysli), tak budeš rád, když se někdo o tvou osobní hygienu postará. Nebo ne?
Napísať komentár
menhir
Je tam psáno, že Ježíš mluvil k zástupům a ke svým učedníkům. To znamená, že i učedníci musí dělat a zachovávat všechno, co ze stolce Mojžíšova slyší.
1Tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům: 2„Na stolci Mojžíšově usedli učitelé Zákona a farizeové. 3Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli
Ježíš nemluvil nadarmo a určitě není třeba, aby někdo jeho slova … Viac
Napísať komentár
henta
Zákonem -myslím Desatero přikázání vyryté prstem Božím
na Sinaji-patří mezi to i jiná ustanovení ze stolce Mojžíšova.???
Menhire máš pro nás odpověď určitě to ani Prokop a jiní
nevědí, jsou nepoučeni. Z enceklyk to nevyčtou.
menhir
Napísať komentár
menhir
Tady vidíme, jak Satan zdatně působil. To nebyli praví křesťané, když se nechali nalákat k zabíjení lidí. Nepochopili snad slova Ježíšova? To se už tenkrát vloudili zlí lidé typu satanem svedený Čmelík, kteří rozšiřovali blud, že Zákon byl zrušen. A takhle to dopadlo.
Naslouchejte, co učí Ježíš:
1Tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům: 2„Na stolci Mojžíšově usedli učitelé Zákona a … Viac
Napísať komentár
henta
Svatý Mořic, i se svým vojskem-legií,

je příkladem toho jak dopadne ten
kdo chce s "vlky vít" - je to tragedie
jak již v prvních stoletích, se křesťané
nechali zmást a šli zabíjet.

p.s. dostanete vy dnešní vlci v beránčím
rouchu šanci vyznat před smrtí
víru v Krista a odevzdat mu své hříchy.??????

Svatý Mořic (latinsky Mauritius, německy Moritz, francouzsky Maurice) (3. století Egypt Viac
Napísať komentár
ceskoslo
Prokope, co je na tom pravdy, že máš přezdívku Kašpárekcucalpárek?
----
Na tom je stejně tolik pravdy, jako že ty jsi křesťan, šouletožroute
Napísať komentár
snakee
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu rejstrik-firem.kurzy.cz/zivnostnik/a3GWqZeYk6M=
Napísať komentár
henta
Přítel před 1 hodinou
Je asi přirozené, že kdo chce s vlky žít, musi s nimi výt. Ale Bůh nám dal rozum na to, abychom ho užívali.

Hlavně je to nebezpečné tím, že se staneš sám vlk.
Velmi dobře tomu rozumím, jsou však jisté hranice
které není možné překročit.
Napísať komentár
henta
Sulnadzlato -legrace s tebou.
šnek se pobláznil z tebe :-))
snakee před 31 minutami

Napísať komentár
sulnadzlato
Prokope, co je na tom pravdy, že máš přezdívku Kašpárekcucalpárek?
Napísať komentár
sulnadzlato
A je to venku. Vatikánští slouží Antikristu. No aby ne, když jeden jako druhej je buzík. Jako Prokop.
Napísať komentár
henta
Musím se hodně modlit a rozmýšlet,
/už mnoholet před mitonapadlo/
Tolik století přijímají a kde jsou skutky
svatosti a jiné dle kterých se poznají
učedníci.? Hmmmm
Napísať komentár
henta
Ne,abys to zase domotal Samson1.
Tajemství je před nečistými pečlivě
skryto, čteš?
Napísať komentár
Přítel
Je asi přirozené, že kdo chce s vlky žít, musi s nimi výt. Ale Bůh nám dal rozum na to, abychom ho užívali. Čteme v Písmu, že Ježíš neco řekl. Cokoliv. Když potom někdo hlásá opak, pak je to antikrist. Je proti Kristu, jako třeba katolická církev. Ježíš neproměňoval chléb ve své tělo, ani víno ve svou krev. Tajemství požívání těla a pití krve Krista je před nečistými pečlivě skryto.
Napísať komentár
Samson1
Milá hento, Pán odmítl satanovi měnit kameny v chéb a to se již 40 dnů postil, nejedl a nepil, ale když byl zástup s ním na pustém místě, rozmnožil chleby a ryby a to ještě vzdal před tím Bohu díky. když dva dělají totéž, není to totéž. ono jak Pám mohl rozmnožit ryby a chléb, je pro něho brnkačka měnit víno a chléb na své tělo a krev. hodně následovníků Pána Pána opustilo, když mluvil, že jim … Viac
Napísať komentár
henta
Dobře všechno píšeš. Ovšem v tomto případě
proměny pramenité vody ve víno či krev--jak
to myslíš? A´t tak či onak,hentě to přijde jako
pokoušení Krista Pána. Žádá od nás VÍRU
v Jeho Slovo,
vzpomeň že ani Herodesovi
nevyhověl, bral ho totiž jako kouzelníka.
menhir před 5 hodinami
Byl bych raději, kdyby diskutéři byli věcní. Přítel se ptal, jestli věříme na proměňování. .......
Když si kněz … Viac
Napísať komentár
Samson1
menhire, ty mi říkej co chceš. Kristus o tom řekl své. já mohu jen se sv. Tomášem říci: Zrak i chuť tu klame mysl mou, ale sluchu svému věřím s jistotou. Věřím neochvějně, co Syn Boží dí, věkověčná pravda z jeho úst mi zní. A dodám ještě, že Ježíš řekl: Nebudete-li jíst a pít tělo a krev Syna člověka, nebudete mít v sobě život. Takže kdo nerozlišuje mezi chlebem obyčejným a konsekrovaným, jí si … Viac
Napísať komentár
snakee
zase mi nejde like, Jindro!
Napísať komentár
ceskoslo
Naše mystička A. B. Tomanová bezpečně rozeznala konsekrované hostie od nekonsekrovaných. Dále bezpečně poznala kněze i oblečeného v civilním oblečení. A to nebyla jediná mystička.
Menhir je jen podvodník,který si na něco hraje a schopnosti (kromě lhaní) nemá žádné.
Napísať komentár
ceskoslo
Myslíte si, že je otázkou víry, když si žena myslí, že je muž a opačně? Myslíte si, že rozumný člověk musí přijímat všechno, co se mu naservíruje? Zatím jste nikdo proměňování neobhájil. Ba co víc, nemá ani oporu v Písmu svatém.
----
No- především člověk, který nemá katolickou víru, nemá co dělat na fóru, které se vydává za katolické. Protože jsou jen 2 možnosti, co tady dělá. Buď škodí za … Viac
Napísať komentár
menhir
Pro tebe, Samsone, to ještě zopakuji. Není třeba proměňovat Kristovo tělo, když už Kristovým tělem je. Asi to napoprvé nepochopíš, ale trochu se snaž. Přemýšlej o tom, co Ježíš říká. Ježíš je Boží Slovo. Je v něm život věčný.
26Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil ho, dal učedníkům a řekl: „Vezměte, jezte. Toto je mé tělo.“
Napísať komentár
Samson1
menhire, jestli je proměńování otázka víry, to bych pochyboval, protože kněz neproměňuje, to dělá Kristus a on víííí a má moc to činit. Kdyby to záleželo na víře člověka, tak by většinou přijímal jak říká henta placebo. Eucharistii nejde posuzovat z lidského hlediska. Kdo z lidí je hodný? Nebo měl víru a svou vírou proměňoval chléb v Kristovo tělo a víno v krev. Proto ti, co tvrdili, že kněz … Viac
Napísať komentár
menhir
Byl bych raději, kdyby diskutéři byli věcní. Přítel se ptal, jestli věříme na proměňování. Příteli, já myslím, že není třeba nic proměňovat. Je to tak, jak řekl Ježíš. Vzdal díky Bohu a řekl: Toto je mé tělo...
Probíhá zde diskuze, zda nehodný kněz může proměňovat. Není nic jednoduššího. Když si kněz myslí, že proměňuje, doneste mu litr pramenité vody a hned se ukáže, jestli skrze jeho ruce … Viac
Napísať komentár
menhir
Myslíte si, že je otázkou víry, když si žena myslí, že je muž a opačně? Myslíte si, že rozumný člověk musí přijímat všechno, co se mu naservíruje? Zatím jste nikdo proměňování neobhájil. Ba co víc, nemá ani oporu v Písmu svatém.
Čmelíku, tvoje víra je plodem bludů. Je to nemoc, když si představuješ nějaké scény před kuchyňskou troubou a zahrnovanými živými palestinskými dětmi. To máš z té tvé … Viac
Napísať komentár
henta
Jeto stejné jako dnes. Nečtou,nemilují Boží Slovo,
proto je nemůže proměnit. Věří v latinu a v středověk.
Což nikoho nespasí. Stejně věří Herodes084, Prokop,
a vlastně i Stylita.
Napísať komentár
henta
Já si myslím, že trnaspluntaci vymysleLI ti co nevěřili SLovu Božímu.
Nestačilo jim Boží Slovo: ...."toto je moje tělo, které se za vás vydává..."
neměli VÍRU ve Slovo tak udělali to co udělAli.
Hentě stačí celým srdcem VĚŘIT SLOVU
a tak TĚLO a KREV přijímám od svatých kněží
v kleče ne na ruku.
Přítel včera
Vy věříte na proměňování? Nic takového není. To je výmysl na ovládání lidí.
Napísať komentár
ceskoslo
Zajímavé, jak drzý dokáže být žid, který se snažil nabulíkovat lidem, že se na troubě u cikánů objevila tvář Spasitele.
A takováhle trubička chce napadat katolickou víru
Napísať komentár
snakee
na ty židovské fantasmagorie různých magorů a Holíků bych nereagoval
Napísať komentár
Zedad
Ať tě Hospodine, velebí národy, ať tě velebí, kdekterý národ
Napísať komentár
Zedad
Přítel před 12 hodinami
Vy věříte na proměňování? Nic takového není. To je výmysl na ovládání lidí.


Bůh dal lidem řád a On sám je v řádu.
To satan dává volnost.
Napísať komentár
Zedad
Všechno v životě člověka je o tom, že mu to někdo řekl, že to tak je. Nevidíme a věříme svým učitelům, lékařům, vědcům atp.
Víra je živý vztah s Bohem. To člověk je zrnko písku a Bůh je nekonečný, nesmrtelný, věrný, vznešený, nádherný, mocný, spravedlivý ....

Hoki Hokimu a mnohým se zdá být málo nebo připadá mu to tak obyčejné, že by měl uvěřit - např. ostatky svatých, škapulíř. Vyznívá to od … Viac
Napísať komentár
menhir
Mluv sám za sebe, palestinský agitátore za děti, které ty jsi "viděl" na videu, jak je zahrnoval buldozer.
Když to Přítel napsal, měl k tomu důvod. Proměňování je otázka víry, takže asi těžko můžeš oponovat. Jestli věříme v proměňování, tak jen proto, že nám někdo řekl, abychom tomu věřili. Ale jestli máš jiné poznání, sem s ním. Jen sem nekopíruj nesmysly ze starověku, které odporují Božímu … Viac
Napísať komentár
ceskoslo
Především nevěříme lidem, kteří si dají nálepku Přítel. To bychom byli naivní trubičky. Typická hloupá lest zaměřená na stejně hloupé lidi. Jako když se noviny nazvali Pravda, aby těm lžím aspoň někdo věřil.
Napísať komentár
Přítel
Vy věříte na proměňování? Nic takového není. To je výmysl na ovládání lidí.
Napísať komentár
evelina
Bojuje za Krista, o večný život sa báť nemusí
Napísať komentár
adrianicm
O svoj dočasný život sa kardinál nemusí báť. Ale čo ten večný?
Napísať komentár
Caesar
No ved free masoni odporcov vrazdia, ked Mino Pecorelli, byvalý slobodomurár zverejnil zoznam slobodomurárov aj tých cirkevných, tak ho slobodomurári dali zavrazdit: churchandstate.org.uk/…/pecorelli.jpg
thevision.com/cultura/mino-pecorelli-segreti/
Napísať komentár
alica111
Je to pochopiteľné
Napísať komentár