Ngôn ngữ
21

Nếu Francis tán thành phòng thai, ông ta sẽ lại rơi vào dị giáo

Đối với nhà triết học người Áo Josef Seifert nó là "hoàn toàn không thể chấp nhận và phá vỡ triệt để giáo huấn của Giáo hội" để tuyên bố rằng việc sử dụng biện pháp tránh thai là một "hành vi trách …
Viết một bình luận