Jazyk
Pozretia
685
Peter(skala) 1 1

Medžugorie, 2. august 2017 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja

"Drahé deti, z vôle nebeského Otca, ako matka toho, ktorý vás miluje, som tu s vami, aby som vám ho pomohla spoznať a nasledovať ho.

Môj Syn vám zanechal odtlačky svojich stôp, aby ste ho mohli ľahšie nasledovať. Nebojte sa. Nebuďte neistí, ja som s vami. Nedajte sa znechutiť, pretože treba veľa modlitby a obety za tých, ktorí sa nemodlia, nemilujú a nepoznajú môjho Syna.

Pomôžte im vidiac v nich svojich bratov. Apoštoli mojej lásky načúvajte v sebe môj hlas, pocíťte moju materinskú lásku. Preto modlite sa: modlite sa pracujúc, modlite sa darujúc, modlite sa láskou, modlite sa prácou i myšlienkami v mene môjho Syna.

Čím viac lásky budete dávať, tým viac jej aj prijmete. Láska prameniaca z lásky osvecuje svet. Vykúpenie je láska a láska nemá konca. Keď môj Syn znova príde na zem, bude vo vašich srdciach hľadať lásku.

Deti moje, veľa skutkov lásky pre vás urobil. Učím vás, aby ste ich videli, pochopili a ďakovali mu milujúc ho a vždy a znova odpúšťajúc blížnym. Pretože milovať môjho Syna znamená odpúšťať. Môj Syn nie je milovaný, ak sa nemôže odpustiť blížnemu, ak nie je snaha pochopiť blížneho, ak je súdený.
Deti moje, načo vám je modlitba, ak nemilujete a neodpúšťate.
Ďakujem vám.
"

Napísať komentár …
dyk
- Záchrana pred zničením - O zasvätení Poľska a iných národov.
- MKH -Všetko už bolo odhalené - 24.12.1984
...
Boh nám posiela Svojích prorokov a odhaľuje nám tajomstvá Jánovej Apokalipsy a kto sa dá Ním poučiť, prejde, ale kto odmietne Jeho prokov, neprejde.
Modlime sa, aby sme boli v Božej škole učenlivý a dokázali s Ježišom kráčať aj po vode, ako sa píše v dnešnom Evanieliu, ktoré sa čítalo … Viac
Peter(skala) sa to páči.