Jazyk

Medžugorie, 2. august 2017 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja

"Drahé deti, z vôle nebeského Otca, ako matka toho, ktorý vás miluje, som tu s vami, aby som vám ho pomohla spoznať a nasledovať ho. Môj Syn vám zanechal odtlačky svojich stôp, aby ste ho mohli ľahši…
Napísať komentár …
dyk
- Záchrana pred zničením - O zasvätení Poľska a iných národov.
- MKH -Všetko už bolo odhalené - 24.12.1984
...
Boh nám posiela Svojích prorokov a odhaľuje nám tajomstvá Jánovej Apokalipsy a kto sa dá Ním poučiť, prejde, ale kto odmietne Jeho prokov, neprejde.
Modlime sa, aby sme boli v Božej škole učenlivý a dokázali s Ježišom kráčať aj po vode, ako sa píše v dnešnom Evanieliu, ktoré sa čítalo … Viac
Peter(skala) sa to páči.