Clicks21
fil.news

Francis Tumanggi na Magbasbas, Hindi Nais na Masaktan ang mga Hindi Katoliko

Sa panahon ng kanyang pagbisita sa Sicily noong Setyembre 15, nakipagkita din si Francis sa mga kabataan.

Sa huli, tumanggi siyang magbigay ng Pontifical Blessing dahil di-umano'y upang hindi masaktan ang "maraming hindi Katolikong Kristiyano, ang may ibang relihiyon, at ang mga agnostiko".

Sa halip na magbasbas, nagdasal si Francis sa Panginoon upang basbasan ang mga kabataan.

Kung tunay na naniniwala si Francis sa kakaibang argumento na ito, kailangan niyang buwagin ang buong Katolikong Pananampalataya upang hindi masaktan ang lahat ng hindi Katoliko na naroroon tuwing siya ay nagpapakita.

#newsDotrzludlc