Ngôn ngữ
130

Khiếu thẩm mĩ nghèo nàn

Để cử hành Corpus Christi tại Saint John ở Lateran, Đức Giáo hoàng đã trình diễn vào tối Chủ nhật với chiếc crosier thép này. Nó đã được trao cho ông ta bởi các công nhân của công ty sản xuất thép …
Viết một bình luận …