Clicks3.7K
Libor Halik
131

Papež František, pronásledování, válka, zasvěcení Ruska, mír

Pronásledování katolíků má začít poté až se papež vrátí z návštěvy v Moskvě - dle úplných proroctví z Garabandalu. Dle proroctví dodnes nezetlelé řeholnice z Quita z r.1610 pronásledovateli budou nepřátelé církve a vlažní katolíci pohoršení hříšným životem kněží. Sv. papež Pius X. r.1909 měl vidění: „Papež opustí Řím a při útěku z Vatikánu bude muset překračovat mrtvá těla kněží!“ R.1914 spatřil papeže stejného jména jaké bylo jeho (L: Pius X. = Josef Sarto, Benedikt XVI. = Josef Ratzinger), který klopýtal přes těla spolubratří a pak byl zabit.
www.ceskapozice.cz/…/kdy-se-dozvime-…,3 Dle 3. fatimského tajemství krev tohoto papeže bude mučednická, čili Benedikt XVI. bude muset hořce litovat, že nezasvěcením Ruska Panně Marii a rezignací z papežského úřadu umožnil, aby se rozvinulo v Katolické církvi ještě více zla než předtím (L: zaspekuloval jsem).
Kdy Rusko dobyje Evropu? Když se v Sýrii bude vraždit ve válce, tak bude v Řecku hlad, Turecko obsadí celý Kypr a bude chtít dobýt celé Řecko. Tehdy na válečný pokřik z Bulharska ruská armáda dobyje Turecko, aby získala svobodný přístup skrze průplavy z Černého do Středozemního moře. Pak Rusko obsadí další muslimské státy, včetně Iránu, Egypta. Když se ruská armáda přiblíží k Jeruzalému, z USA dostane rozkaz odejít. Rusko bude váhat, mezitím USA shromáždí armády celého světa proti Rusku a přiměje Turky, aby se opět proti Rusku vzbouřili. Po uplynutí lhůty USA s Japonskem zaútočí na Rusko z východu přes Koreu a Mandžusko (Dálný východ Ruska už Japonsku zůstane dle proroctví pravoslavného sv. Serafíma Vyrického). Německo bude úspěšně dobývat Rusko ze západu. Rusko se stáhne z muslimských zemí. Před bitvou o průplavy u Istambulu-Konstantinopole dojde k náhlé geologické katastofě v USA, zaplavena budou celá velkoměsta, lidé budou hynout. Tehdy USA armáda, koordinátor všech armád, opustí ostatní armády v Turecku. Bůh pošle zmatek mezi armády zde shromážděné a ty se navzájem vyvraždí (dle proroctví Athoských pravoslavných starců sv. Kosmy Etolijského, Paisije Athoského, Josifa Vatopedského)
Toto, domnívám se, umožní Rusku přežít strašné obklíčení a vzápětí protiútok vyvražděním Norska, Švédska, Finska, Dánska (tj. zemí severu dle proroctví Josifa Vatopedského), dobytím Německa, Francie, Británie, Itálie a téměř celé Evropy, kromě Řecka a Polska, které budou žít v míru pro svou zbožnost (dle proroctví sv. Kosmy Etolijského, Paisije Athoského, Josifa Vatopedského, ctihodné Rozalie Celakówny, ctihodného arcibiskupa Cieplaka, blahoslaveného Markiewicze). Národ Slezanů na jihu dnešního Polska, který do historického Polska nepatřil však bude zcela vyhuben - dle proroctví blahoslaveného Markiewicze, pokud mu dobře rozumím (Nebo národ buď Čechů, či Moravanů, či Slováků, či Maďarů - dle proroctví, že "1 národ na jihu Polska bude úplně vyhuben") Až bude v Evropě při válce s Ruskem nejhůře, dojde k pětiminutovému viditelnému a cítitelnému zázraku předpovězeného garabandalského VAROVÁNÍ od Boha (asi Zjevení 6,12-17). Každý člověk, včetně ruských vojáků pozná hrůznost svých hříchů a že je za to očekává od spravedlivého Boha nekonečné mučení v pekle. Nebeskému varování bude pravděpodobně předcházet zasvěcení Ruska Neposkvrněné Panně Marii papežem Františkem a jeho biskupy. Pravděpodobně poté asi dojde k sv. Aristoklijem Athoským ruským a sv. Serafímem Vyrickým ruským předpovězenému obsazení celé Sibiře od východu až po Ural na západ Čínou. Čínští dělníci a podnikatelé, kteří tam už dnes v milionech pracují oblast vyhlásí za vlastnictví Číny a ruská armáda nebude mít sílu si oblast vzít zpět. Tím skončí veškerá komunistická ideologie v Rusku a Číňané na Sibiři žijící časem získají víru od pravoslavných Rusů, Rusek zde s nimi žijících. Jít i za Ural, díky přímluvě sv. carských mučedníků, zde 1918 umučených, Evropa Číně nedovolí (čili Evropa ještě bude mít nějaký vliv na Čínu).
2. fatimské tajemství: (Ale) Nakonec bude moje Neposkvrněné Srdce triumfovat. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí (na víru) a světu bude dopřána doba míru (dopřán na nějakou dobu mír). Zdroj P. Luis Kondor, S.V.D.- Zůstaň matkou, Řím Velehrad, Křesťanská akademie 1979, str.111+171.
Proroctví stigmatika Ruffiniho, že právě papež František (L: je-li platným papežem, což je pochybné) zasvětí Rusko Panně Marii (L: poté, či předtím může následovat VAROVÁNÍ z nebe) Jaro 2006, otec Kramer: V tomto bodě, bych odkázal ke svědectví římského stigmatika Antonia Ruffiniho. Papež Pius XII. povolil požehnání kaple na místě, kde Ruffini obdržel stigmata na Via Appia a otec Tomaselli, divotvůrce, o něm napsal brožuru - krátký popis života Ruffiniho. Já sám znám Ruffiniho po mnoho let. Na počátku 90.let 20.století byl požádán, rovnou upřímně ve svém domě: "Je Jan Pavel II. tím papežem, který uskuteční zasvěcení Ruska? On odpověděl: Ne, to není Jan Pavel II. To nebude jeho bezprostřední nástupce, ale ten až po něm. On bude tím, který zasvětí Rusko.” (tzn. zasvětí dle přesných požadavků Panny Marie ve Fatimě z r.1917) Otec Kramer: To znamená, že nástupce Benedikta, během této doby světové války a pronásledování církve, bude tím, kdo konečně udělá zasvěcení, a pak začne obnova a triumf Neposkvrněného Srdce (Panny Marie). www.fatimacrusader.com/cr82/cr82pg11.asp Podobně se 14.3.2013 vyjádřil P. Nicolas Gruner v rozhovoru s právníkem Christopher Ferrarou v 11.min: Já a P. Kramer jsme to slyšeli u Ruffiniho 1990 www.youtube.com/watch
Na konci se válka stane náboženskou. Bojovat budou dva protikladné tábory: tábor lidí, kteří věří v Boha a tábor, který v Něj nevěří. Nastane nakonec všeobecný úpadek a chudoba, jakou svět nikdy neviděl, do té míry, že válka sama skončí kvůli nedostatku prostředků a energií (sil). Vítězové i poražení se budou nacházet ve stejné bídě a tehdy nevěřící uznají, že Bůh řídí svět, a učiní pokání (obrátí se k Bohu), a mezi nimi mnoho Židů.“ (blahoslavený Bronisław Markiewicz) Blahoslavený Bronisław Markiewicz o 3. světové válce
ľubica likes this.
ľubica
Papež Pius XII. povolil požehnání kaple na místě, kde Ruffini obdržel stigmata na Via Appia a otec Tomaselli, divotvůrce, o něm napsal brožuru - krátký popis života Ruffiniho. Já sám znám Ruffiniho po mnoho let. Na počátku 90.let 20.století byl požádán, rovnou upřímně ve svém domě: "Je Jan Pavel II. tím papežem, který uskuteční zasvěcení Ruska? On odpověděl: Ne, to není Jan Pavel II. To nebude …More
Papež Pius XII. povolil požehnání kaple na místě, kde Ruffini obdržel stigmata na Via Appia a otec Tomaselli, divotvůrce, o něm napsal brožuru - krátký popis života Ruffiniho. Já sám znám Ruffiniho po mnoho let. Na počátku 90.let 20.století byl požádán, rovnou upřímně ve svém domě: "Je Jan Pavel II. tím papežem, který uskuteční zasvěcení Ruska? On odpověděl: Ne, to není Jan Pavel II. To nebude jeho bezprostřední nástupce, ale ten až po něm. On bude tím, který zasvětí Rusko.” (tzn. zasvětí dle přesných požadavků Panny Marie ve Fatimě z r.1917) Otec Kramer: To znamená, že nástupce Benedikta, během této doby světové války a pronásledování církve, bude tím, kdo konečně udělá zasvěcení, a pak začne obnova a triumf Neposkvrněného Srdce (Panny Marie). www.fatimacrusader.com/cr82/cr82pg11.asp Podobně se 14.3.2013 vyjádřil P. Nicolas Gruner v rozhovoru s právníkem Christopher Ferrarou v 11.min: Já a P. Kramer jsme to slyšeli u Ruffiniho 1990 www.youtube.com/watch
Jovana
Celý svět se zmítá v hříchu. Křesťané mají začít u sebe a mají vyjít a hlásat o lásce, o naději, o Božím milosrdenství, o vítězství nad satanem. Místo toho hádky. Krev mučedníků.
Libor Halik
Jenže oni hřeší dál a stále víc a nestydatě nutí ty, kteří nehřeší, aby hřešili také, a proto přijde Boží hněv a trest 3.světové války a pak 3 dnů tmy, kdy zemřou všichni nekající - podobně jako po potopě světa v době Noeho. Nyní ale těch kajících bude přece jen víc než jen Noe a jeho rodina.
Jovana
Jan 8:11 | Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!
-------
Modleme se a prosme o milosrdenství pro náš svět.
Libor Halik
Náznakem budoucího zasvěcení Ruska pod ochranu neposkvrněné Panny Marie může být i zpráva Jozefa Mikloška (blog.sme.sk) poslance NR SR, že 12.4.2013 mu z Fatimy prišla správa, že pápež František požiadal patriarchu Lisabonu kardinála J. Policarpa, aby zasvätil jeho pontifikát Fatimskej Panne Márii. Biskupi Portugalska rozhodli, že toto zasvätenie bude 13.mája 2013 počas medzinárodnej púte na 96.…More
Náznakem budoucího zasvěcení Ruska pod ochranu neposkvrněné Panny Marie může být i zpráva Jozefa Mikloška (blog.sme.sk) poslance NR SR, že 12.4.2013 mu z Fatimy prišla správa, že pápež František požiadal patriarchu Lisabonu kardinála J. Policarpa, aby zasvätil jeho pontifikát Fatimskej Panne Márii. Biskupi Portugalska rozhodli, že toto zasvätenie bude 13.mája 2013 počas medzinárodnej púte na 96. výročie prvého fatimského zjavenia. Více: František v ohrožení zasvětí Rusko Panně Marii
TULÁK
Četla jsem dnes o nějakém zatykači na Benedikta, tak nevím, co si o tom myslet?afinabul.blog.cz/1304/suvislosti-okol…
TULÁK
Opravdu myslíte, že zabijí Benedikta?Poslední dobou jsou různé náznaky, jako by se chystal někdo ublížit Františkovi.Tak nevím, co je pravda a co klam.
Jovana
Neradi to slyší.Ale nikdo nemůže popřít, že nejen proroctví pravoslavných zbožných mužů z Athosu, ale i uznaná zjevení Panny Marie (Akita, Nikaragua) naléhavě varují před válkou.
---------------------------------

Také jsem si myslela, že pravoslavní mniši na Athosu žijí v lásce Boží, a pak jsem zjistila, jak hluboce mají v srdcích zášť k papeži. Modleme se za mnichy z Athosu, a také za nás …More
Neradi to slyší.Ale nikdo nemůže popřít, že nejen proroctví pravoslavných zbožných mužů z Athosu, ale i uznaná zjevení Panny Marie (Akita, Nikaragua) naléhavě varují před válkou.
---------------------------------

Také jsem si myslela, že pravoslavní mniši na Athosu žijí v lásce Boží, a pak jsem zjistila, jak hluboce mají v srdcích zášť k papeži. Modleme se za mnichy z Athosu, a také za nás všechny, abychom se navzájem milovali.
evelina
Čo môžeme čakať, keď namiesto pokánia sa hlása falošný mier spolu s modloslužbou. Stačilo zasvätiť Rusko, ale to nie, tu sa robilo zasväcovanie diablovi v Assisi. Odignorovali aj Fatimu! Kto zastaví Boží trest a to, pred čím nás Božia Matka vystríhala vo Fatime?
Anton Selecký
Otec Libor, ako pokračuje kauza obnovenia Mariánskeho stĺpu v Prahe?Nechodia nám nijaké správy.
TULÁK
Neradi to slyší.Ale nikdo nemůže popřít, že nejen proroctví pravoslavných zbožných mužů z Athosu, ale i uznaná zjevení Panny Marie (Akita, Nikaragua) naléhavě varují před válkou.Pokání nějaké masivní se nekoná, jak vidno, spíš se jeden obrací proti druhému, tak jak jinak to může dopadnout?Není to rozhodně přání, ale napětí je znát.
Libor Halik
Je dobře, že náš současný prezident Zeman, na rozdíl od Schwarzenberga a Havla není proněmecký. Jinak bychom to ve válce velmi tvrdě odskákali, až se Rusové budou Němcům mstít za to, že je pod velením z USA napadli. Viz proroctví Josifa Vatopedského z r.1972. Další nadějí je pro Prahu schválená výstavba mariánského sloupu. Pro Brno je nešťěstím ten nedávno postavený sloup mužského pohlavního údu …More
Je dobře, že náš současný prezident Zeman, na rozdíl od Schwarzenberga a Havla není proněmecký. Jinak bychom to ve válce velmi tvrdě odskákali, až se Rusové budou Němcům mstít za to, že je pod velením z USA napadli. Viz proroctví Josifa Vatopedského z r.1972. Další nadějí je pro Prahu schválená výstavba mariánského sloupu. Pro Brno je nešťěstím ten nedávno postavený sloup mužského pohlavního údu na náměstí Svobody naproti existujícímu sloupu Panny Marie. Neštěstím je to, že se proti výstavbě pravděpodobně nikdo z KDÚ-ČSL nekompromisně nepostavil, ač mají své lidi ve vedení města i městských částí a že ani později se nikdo nepokusil toto znamení sexuální promiskuity oficiálně potom zbořit.
TULÁK
Takže po válce období míru?Už aby tomu bylo.