Jazyk
Pozretia
37
Peter(skala)

Pútnici z Čiech, Moravy a Slovenska na púti k sv. Filoméne na Spiši

Spišské Podhradie 13. augusta (TK KBS) V sobotu 11. augusta 2018 farský kostol Narodenia Panny Márie v Spišsskom Podhradí privítal ctiteľov svätej Filomény. Pútnikov Čiech, Moravy a Slovenska obohatil duchovný program, ktorý začal modlitbou ranných chvál, pobožnosťou posvätného ruženca, príhovorom o živote a diele svätej Filomény z úst cirkevného historika Dr. Ľuboslava Hromjaka a rôznymi svedectvami prítomných na príhovor tejto svätice z Arsu.

Vyvrcholením sobotňajšej slávnosti bola svätá omša, ktorú celebrovalo množstvo kňazov, ktorí zavítali do mesta pod Spišským hradom so svojími farníkmi. Slávnostným kazateľom pútnej slávnosti bol Mons. Pavel Dokládal z Česko- slovenského centra Arcibratstva z Kocliřova (Královehradecká diecéza). "Sme dva rozlišné národy, ktoré sa majú návzájom od seba učiť vo viere a úcte voči svätým," pvedal.

Tí ktorí sa rozhdoli vstúpiť do Arcibratsva svätej Filomény, boli prijatý počas bohoslužby do tohto združenia. Záver patril modlitbe a pobožnosti ruženca k Sv. Filoméne, pomazaniu zázračnym olejom a uctením si relikvii prvého stupňa svätej sestry Filomény.

Svätá Filoména bola mladá svätica, panna a mučenica, pochádzajúca z najrannejších dôb Cirkvi. Získala si mimoriadnu úctu pápežov, biskupov, svätcov i mystikov.


Pápež Gregor XVI.sa k nej utiekal ako k „divotvorkyni“ 19. storočia,
bl. Pápež Pius IX. ju vyhlásil za „patrónku Detí Panny Márie“.

Sv. Ján Mária Vianney jej pripisoval všetky svoje zázraky a vyhlasoval: „Vždy, keď som požiadal svoju drahú malú sväticu o pomoc, odpovedala mi príhovorom“.

Pauline Jaricot (1799-1862), zakladateľka „Živého ruženca“ a „Diela šírenia viery“, bola 10. augusta 1835 v Mugnane zázračne uzdravená. Navrhla, že bude vzývať sv. Filoménu ako „pomocnicu misionárov“.

Vášnivou ctiteľkou svätice bola služobnica Božia sestra Maria Luisa di Gesú (1799-1875) – založila v Neapole kongregáciu „Obláti bolestnej Panny Márie a sv. Filomény.

Sv. Madeleine Sophie Baratová (1799-1865) dôsledne prosila sv. Filoménu, keď mala problémy so založením svojho spoločenstva Rehoľníc Najsvätejšieho Ježišovho Srdca a jej zázračnému príhovoru pripisovala uzdravenie zverenca.

Sv. P. Chanel (1803-1841), prvý svätý mučeník z Oceánie, kázal o sv. Filoméne a povedal, že to bola ona, ktorá po Panne Márii bola hlavnou orodovníčkou v jeho apoštoláte.

Sv. P. Peter Julián Eymard SSS (1811-1868), zakladateľ Kongregácie kňazov Najsvätejšej Sviatosti, bol vyliečený z ťažkej choroby po návšteve J. M. Vianneya, ktorý mu poradil, aby sa modlil novénu k sv. Filoméne.

Sv. P. Jozef Damian de Veuster z Molokai (1840-1889), kňaz malomocných, zasvätil sv. Filoméne svoj prvý farský kostol a prvý domov.

Ďalšími ctiteľmi sv. Filomény z radov svätcov sú napr. sv. Magdaléna de Canossa, bl. Bartolomej Longo či sv. Ján Nepomuk Neumann.

Po liturgickej reforme II. Vatikánskeho koncilu a zmien v liturgickom kalendári, bola povinná liturgická spomienka k svätej Filoméne zmenená na nezáväznu. Jej liturgická spomienka vychádza každoročne na 11. august.

TK KBS informoval Radoslav Babjarčík
Peter(skala) zmienil tento príspevok v Po liturgickej reforme II. Vatikánskeho koncilu a zmien v liturgickom kalendári, bola povinná ….