Język
Wyświetlenia
1,5 tys.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec: «Nie bójmy się nazwać Chrystusa Królem Polski»

Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec podczas kazania wygłoszonego 20 listopada 2016 w sanktuarium Pani Rzeszowa z okazji poświęcenia i odsłonięcia pomnika upamiętniającego 1050. rocznicę Chrztu Polski:

«Dzisiaj, gdy Kościół powszechny pada u stóp ołtarzy przed zasiadającym na tronie Pantokratorem – Wszechwładcą Świata, Chrystusem Królem i opiewa w prefacji Jego królowanie, Jego królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju (prefacja o Chrystusie Królu Wszechświata), my gromadzimy się, aby dokonać niejako wmurowania kamienia węgielnego, symbolizującego Chrystusa, w ziemię naszego Miasta, kamienia upamiętniającego początek królowania Chrystusa na naszej Ziemi w naszej Ojczyźnie sprzed 1050 lat.

Dokonujemy tego nie tylko w uroczystość Chrystusa Króla, ale następnego dnia po tym, gdy dokonał się w naszej Ojczyźnie Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, i w dniu, kiedy we wszystkich katedrach i kościołach w naszym kraju dokonywany jest ten akt w wymiarze lokalnym.

Uznajemy Twe Panowanie To doniosły akt, w doniosłym momencie naszych dziejów jako Narodu i Kościoła. Doniosły nie dlatego, żeby w jakikolwiek sposób przydawał on splendoru i blasku Chrystusowi Królowi, jakoby rozpromieniał blask bijący od Jego korony, jakoby wspierał dzierżone w Jego ręku berło czy jakoby umacniał tron Jego.

Ten akt nie przydaje niczego Chrystusowi, ale nam, którzy publicznie wyznajemy, że uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie (Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana), wyznajemy, że oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie (Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa) Twemu panowaniu i każdy z nas woła Królem bądź nam, o Panie! (Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).

Nie bójmy się nazwać Chrystusa Króla Królem Polski. Tak jak akt w obecnej formie nie dodaje niczego niebieskiej i królewskiej chwale i godności Chrystusa Króla, tak uznanie Go królem naszego Narodu i państwa w niczym nie umniejszałoby Jego tytułu Króla Wszechświata i nie wyłączałoby innych narodów i państw z kręgu władzy Chrystusa Króla».


Cały tekst znajduje się na stronie: naszdziennik.pl
W obronie Tradycji Kościoła wspomniał ten post w Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec: «Nie bójmy się nazwać Chrystusa Królem Polski».