Język
Wyświetlenia
183
VRS 2 3

Msza "Trydencka"

Części stałe:
Modlitwy u stóp ołtarza IX w.
Psalm Iudica Me XI w.
Confiteor X w.
Kyrie VII w.
Introit V w.
Kolekta V w.
Gloria VI w.
Credo XI w.
Śpiew na offertorium VII w.
Modlitwy offertorium XIII w.
Kanon - co najmniej IV w. (papież Damazy), ostatnia zmiana przed Janem XXIII - VI w. (Grzegorz Wielki)
(w roku 538 papież Wigiliusz pisał do jednego z biskupów w Hiszpanii, w ariańskim państwie Swebów, w którym prowadzono wówczas ożywioną działalność misyjną: "przesyłamy ci tekst samego Kanonu w formie jaką, dzięki Boźej łasce, otrzymaliśmy poprzez Tradycję Apostolską")
Pater noster IV w.
Ostatnia Ewangelia XIII w.
Sobór Trydencki XVI w. - kanony zabezpieczające istniejącą Mszę św.
Pius V 1570 - kanonizuje Mszę w rycie rzymskim po wsze czasy

Novus Ordo
1 poł. XVI w. - "reformy" protestanckie Lutra i Cranmera stanowiące dekonstrukcję Mszy rzymskiej
1969 - Mszał Bugniniego pozostający bez zmian z ww. części właściwie jedynie Pater noster, Gloria i Credo
VRS
@Anty_modernista

Nie usunęli, tylko przetłumaczyli na "powszechny", tak jakby w języku polskim słowo katolicki nie istniało.
Anty_modernista
1969 - Mszał Bugniniego pozostający bez zmian z ww. części właściwie jedynie Pater noster, Gloria i Credo
---
Z Credo usunęli słowo "Katolicki" więc i ono nie zostało oszczędzone przez masońskich apostatów