Clicks2K

Ostatnie orędzie Matki Bożej z 2 maja 2019 r. - Orędzie dla Mirjany Soldo

"Drogie dzieci, z macierzyńską miłością wzywam was, abyście odpowiedzieli na wielką miłość mojego Syna, z czystymi i otwartymi sercami, z całkowitym zaufaniem. Znam wielkość Jego miłości. Niosłem Go w sobie, Hostię w sercu, światło i miłość świata. Moje dzieci, także moje zwrócenie się do was jest znakiem miłości i czułości Ojca Niebieskiego - wielkim uśmiechem wypełnionym miłością mojego Syna, wezwaniem do życia wiecznego. Z miłości przelał za was Krew Mój Syn. Ta Drogocenna Krew jest dla waszego zbawienia, dla życia wiecznego.

Ojciec Niebieski stworzył człowieka na wieczne szczęście. Nie jest możliwe - dla was, którzy znacie miłość mojego Syna i którzy podążacie za Nim - umrzeć. Życie zatriumfowało; mój Syn żyje. Dlatego moje dzieci, apostołowie mojej miłości, niech modlitwa pokaże wam drogę i środki szerzenia miłości Mojego Syna - modlitwa w najbardziej wzniosłej formie.


Moje dzieci, także gdy staracie się żyć słowami mojego Syna, módlcie się. Kiedy kochacie ludzi, których spotykacie, szerzycie miłość mojego Syna. To miłość otwiera drzwi Raju. Moje dzieci, od początku modliłem się za Kościół. Dlatego też wzywam was, apostołowie mojej miłości, do modlitwy za Kościół i jego sługi - za tych, których powołał mój Syn. Dziękuję wam."

za: mysticpost.com/…/medjugorje-may-…

ŚW.FILOMENA likes this.