Clicks599
Radek33
32

Pedofilia w Holandii: przyczyny, konsekwencje, ocena moralna

Celem tego artykułu jest analiza przyczyn i specyfiki seksualnego wykorzystywania dzieci w Holandii oraz ukazanie najważniejszych aspektów etycznych tego dramatycznego zjawiska. Bolesny i wstydliwy fenomen molestowania seksualnego dzieci może przybierać różne formy. Badania socjologiczne prowadzone w wielu krajach pokazują, że osoby nieletnie są krzywdzone najczęściej w kręgu swoich krewnych i znajomych. Wśród wielu różnych form tego zjawiska należy wskazać m.in. pornografię dziecięcą, niewłaściwy dotyk, tzw. inne czynności seksualne, cyberpedofilię, czy tzw. turystykę seksualną, która oznacza m.in. wykorzystywanie seksualne dzieci w biednych krajach Azji czy Ameryki Południowej przez bogatych ludzi Zachodu.

Całość
 :www.researchgate.net/publication/328929873_Pedof…
mk2017 likes this.
Radek33
"Jednym znajbardziej znanych wEuropie
działaczy frontu seksualnego był Daniel
Cohn-Bendit – polityk niemiecki, który
urodził się we Francji wrodzinie niemiec-
ko-żydowskiej (por. Zechenter 2008). Był on
jednym zprzywódców ruchu studenckiego
we Francji iparyskiego Maja 68. Zyskał wów-
czas przydomek „Czerwony Dany”. W1968r.
został wydalony zFrancji izamieszkał wNiemczech. W2001 r. niemiecka …More
"Jednym znajbardziej znanych wEuropie
działaczy frontu seksualnego był Daniel
Cohn-Bendit – polityk niemiecki, który
urodził się we Francji wrodzinie niemiec-
ko-żydowskiej (por. Zechenter 2008). Był on
jednym zprzywódców ruchu studenckiego
we Francji iparyskiego Maja 68. Zyskał wów-
czas przydomek „Czerwony Dany”. W1968r.
został wydalony zFrancji izamieszkał wNiemczech. W2001 r. niemiecka dzienni-
karka Bettina Röhl oskarżyła go publicznie
opedofilię na podstawie autocytatów zjego
autobiograficznej książki z1975 r. Wielki
Bazar. Wtej publikacji Daniel Cohn-Bendit
opisał swoje osobiste doświadczenia zseksu-
alnością dzieci, gdy wlatach 1972-1974 pra-
cował jako wychowawca wtzw. przedszkolu
alternatywnym we Frankfurcie nad Menem.
„Czerwony Dany” wyznał szczerze wswojej
książce, że jego „ciągły flirt zdziećmi szybko
przyjął charakter erotyczny”
Radek33
W niektórych krajach kolejnym etapem
rewolucji obyczajowej – po legalizacji tzw.
małżeństw gejowskich iprzyznaniu im
prawa do adopcji dzieci – mogą być dąże-
nia do prawnego usankcjonowania pedofi-
lii (por. Web-06). Coraz częściej pedofilia
jest ukazywana nie jako przestępstwo, ale
jako jedna zorientacji seksualnych czło-
wieka. Niebezpieczne sygnały płyną zwielu
państw. W2013 r. ożywioną dysk…More
W niektórych krajach kolejnym etapem
rewolucji obyczajowej – po legalizacji tzw.
małżeństw gejowskich iprzyznaniu im
prawa do adopcji dzieci – mogą być dąże-
nia do prawnego usankcjonowania pedofi-
lii (por. Web-06). Coraz częściej pedofilia
jest ukazywana nie jako przestępstwo, ale
jako jedna zorientacji seksualnych czło-
wieka. Niebezpieczne sygnały płyną zwielu
państw. W2013 r. ożywioną dyskusję wkraju
nad Tybrem wywołał wyrok Najwyższego
Sądu Kasacyjnego (Suprema Corte di Cas-
sazione), który uchylił wyrok skazujący
sądu niższej instancji wsprawie dotyczącej
wielokrotnych pełnych relacji seksualnych
mężczyzny wwieku 60 lat z11. dziewczyną.
Wuzasadnieniu wyroku Najwyższy Sąd Ka-
sacyjny we Włoszech wskazał na „niewielką
szkodliwość czynu” oraz zwrócił uwagę na
relację miłosną istniejącą między sprawcą
iofiarą – małoletnia dziewczyna była rze-
komo „zakochana” w60. letnim mężczyźnie
Radek33
Warto podkreślić, że rozwój Internetu
zmienił radykalnie życie pedofilów. Dzięki
potężnemu medium mogą oni dzisiaj nie
tylko korzystać zpedopornografii, ale two-
rzą także własną „kulturę”, której celem
jest przekonanie opinii publicznej, że mają
prawo do wolnej ekspresji własnej erotyki
irelacji seksualnych zdziećmi. Coraz czę-
ściej słyszymy dzisiaj, że istnieje bardzo
silne lobby pedofilów, do …More
Warto podkreślić, że rozwój Internetu
zmienił radykalnie życie pedofilów. Dzięki
potężnemu medium mogą oni dzisiaj nie
tylko korzystać zpedopornografii, ale two-
rzą także własną „kulturę”, której celem
jest przekonanie opinii publicznej, że mają
prawo do wolnej ekspresji własnej erotyki
irelacji seksualnych zdziećmi. Coraz czę-
ściej słyszymy dzisiaj, że istnieje bardzo
silne lobby pedofilów, do którego należą
przedstawiciele świata polityki, kultury, biz-
nesu. Pedofilia to nie tylko wykorzystywa-
nie seksualne dzieci, ale także promowanie
pewnego stylu życia iwywieranie nacisku na
opinię publiczną, aby zachowania erotyczne
pedofilów traktować jako jedną znormal-
nych skłonności seksualnych człowieka