Clicks37
lt.news

Austrijos Nuncijus: Vokietijos vyskupai yra apgailėtinai „gėdingi“

Popiežiškasis Austrijos Nuncijus, Šveicarijoje gimęs arkivyskupas Peteris Zurbrigenas gegužės 1-ąją Heiligenkreuzo abatijoje vykusioje paskaitoje sukritikavo Vokietijos vyskupus. Šitai iššaukė, kad vyskupai išpeikė Bavarijos ministrą pirmininką bei jo sumanymą visuose Vokietijos viešuose bei valstybiniuose pastatuose iškabinti kryžius.

Zurbrigenas neįvardijo pagrindinio kaltininko, Miuncheno kardinolo Reinhardo Markso.

Tačiau jo žodžiai buvo gana aiškūs: „Esu Nuncijus ir Švenčiausiojo Tėvo atstovas, mane liūdina ir gėdina, kai kryžiai yra statomi mūsų kaimyninėje šalyje (Austrijoje), tačiau mūsų vyskupai ir kunigai kritikuoja šį sprendimą. Kokia gėda! Tai nepriimtina“.

Zurbrigenas už šiuos žodžius susilaukė gausių publikos aplodismentų.

Paveiksliukas: Peter Stephan Zurbriggen, #newsShapwvhofg