Jazyk
Zobrazení
218
Stylita 3 1

Boží slovo na den 14.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl zástupům: "Ke komu přirovnám toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a volají na své druhy: 'Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.' Přišel Jan, nejedl a nepil, a říkají: 'Je blázen.' Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: 'Je to žrout a pijan, přítel celníků a hříšníků.' Ale přece moudrost se ospravedlní svými skutky."
Mt 11,16-19
obr. Bartolomé Esteban Murillo : Svatý Jan Křtitel ukazující na Krista (cca1650)
Stylita
Temná noc - Noche oscura, La 1989

Film věnovaný klíčové epizodě ze života největšího básníka španělského baroka sv. Jana od Kříže (Juan de la Cruz).
henta
"Ale moudrost se ospravedlní svými skutky".
Nevím co to znamená, ale napadá mě
myšlenka, že nejde tak o skutky,ale o motivaci.
A o té ví jen Pán Bůh.
Maranatha!
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
www.liturgie.cz/…/patek-po-2-nede…

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Tak praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, učím tě, abys měl úspěch, vedu tě cestou, kterou máš jít. Kdyby sis hleděl mých přikázání, tvůj blahobyt by (se rozléval) jako řeka a tvé štěstí jako mořské vlny; bylo by jak písku tvých pokolení a potomků z tvého … Více