Clicks87
sl.news

Homilija v Svetem Petru: Sodoma in Gomora nista bili "uničeni", marveč jima je bilo "prizaneseno"

"Sodoma in Gomora sta bila rešeni, zahvaljujoč Abrahamu in njegovi priprošnji, ker je ta vedel, kako zelo je Bog usmiljen."

To so bile trditve, izrečene med homilijo v baziliki svetega Petra v Vatikanu (28. julija ob 10.30h), piše MarcoTosatti.com.

Homilija je bila del evharistije Novusa Orda, ki so ji "predsedovali" približno štirje škofje in dvajset duhovnikov.

Po navedbah Geneze 19 sta bili Sodoma in Gomora uničeni zaradi njunih homoseksualnih grehov.
Kristus njuno uničenje večkrat citira, ne da bi se skliceval na neko božje usmiljenje.

Slika: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsXzdnpybakp