Clicks1.3K
ŚW.FILOMENA
3

Andrzej Duda: Polska jako państwo zawsze sprzyjała Izraelowi i chcę zapewnić, że nadal sprzyja ⚠

Z CYKLU: To już są nie są żarty, Judeopolonia coraz bliżej

Publikujemy pełną treść wystąpienia prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas wspólnej konferencji z jego izraelskim odpowiednikiem Reuvenem Rivlinem.

E
kscelencjo, Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Wszyscy Dostojni Zgromadzeni Goście,

Przede wszystkim chciałem ogromnie podziękować Panu Prezydentowi za zaproszenie do Izraela i za tę możliwość dzisiejszego spotkania i rozmowy. Bo rzeczywiście ‒ tak jak Pan Prezydent powiedział ‒ więzi łączące nasze narody mają tysiącletnią historię. To jest relacja, która jest opleciona wzajemnymi związkami ‒ i rodzinnymi bardzo często, ale przede wszystkim także i kulturowymi. To jest wielka wartość, która bezsprzecznie łączy nasze narody.

Chciałem w tym miejscu wyrazić radość, Panie Prezydencie, i podziękować jeszcze raz za to, że w 2014 roku był Pan obecny w moim kraju, w Warszawie, na uroczystości otwarcia, inauguracji Muzeum Historii Żydów Polskich. Ten wspaniały obiekt jest właśnie świadectwem i dokumentem tej naszej wspólnej tysiącletniej historii, niezwykle ważnej zwłaszcza dla młodego pokolenia.
Niezwykle ważnej dla młodych ludzi w Polsce i niezwykle ważnej dla młodych ludzi tutaj w Izraelu, którzy Polskę odwiedzają ‒ aby właśnie widzieli głębię tych związków, aby widzieli wzajemne więzi kulturowe, aby widzieli wzajemny wpływ, jaki wspólnota żydowska żyjąca w Polsce przez ponad tysiąc lat wniosła do budowy polskiego państwa i jego kultury. Ale także aby widzieli i rozumieli ten wpływ, który Żydzi urodzeni w Polsce wnieśli później do budowy państwa Izrael, przynosząc z sobą z polskich ziem, z tych rodzin, w których urodzili się na terenach Polski, to, co ‒ w moim przekonaniu ‒ najlepsze, to, co między innymi właśnie pozwoliło zbudować silną państwowość i piękne państwo izraelskie, które mam zaszczyt i przyjemność teraz, właśnie w czasie tej mojej podróży podziwiać.

To prawda, Panie Prezydencie, w ostatnich dniach września zeszłego roku byłem tutaj, w Jerozolimie, po to, aby oddać hołd panu premierowi, panu prezydentowi Szimonowi Peresowi w jego ostatniej drodze. A także podziękować mu wraz z wieloma innymi światowymi przywódcami za wszystko, co przez lata swojego życia i działalności politycznej zrobił dla Izraela, ale przede wszystkim dla świata, a także dla polsko-żydowskich relacji, dla relacji pomiędzy naszymi krajami.

Szimon Peres był właśnie jednym z tych, o których mówiłem. Urodził się w małej miejscowości na terenach II Rzeczypospolitej w 1923 roku w Wiszniewie, gdzie mieszkała wspólnota żydowska, o której sam mówił, że miał takie poczucie, jak gdyby urodził się w Izraelu. Albowiem ta właśnie niewielka wspólnota, w której żył i w której się wychowywał w Polsce w II Rzeczypospolitej, miała tam doskonałe warunki do tego, aby się rozwijać i kultywować swoją religię, kultywować swoje zwyczaje, budować swoją kulturę w obrębie polskiej kultury, na którą składało się wtedy wiele nacji – i wszystkie one wnosiły wielki dar do budowy II Rzeczypospolitej. Tak jak i wielu obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, którzy przelewali krew w obronie polskiej niepodległości, dla odzyskania polskiej niepodległości czy dla obrony Rzeczypospolitej przed niemieckim najeźdźcą w 1939 roku. Wielu z nich zapłaciło wtedy w boju za to życiem i my, Polacy, cały czas o tym pamiętamy.

Te więzi historyczne są niezwykle silne. Tak jak Pan Prezydent powiedział, w tej historii był też dramatyczny moment – była nim właśnie niemiecka napaść na Polskę, było to, co później stało się na okupowanych przez Niemcy hitlerowskie polskich ziemiach, były fabryki śmierci, był Holokaust, który w tak straszliwy sposób dotknął naród żydowski, zabierając wielu synów tego narodu, ale który zarazem w pewnym sensie był motorem do tego, aby budować silne i bezpieczne państwo izraelskie, w którego budowie – tak jak powiedziałem – współuczestniczyło także i wielu synów narodu żydowskiego urodzonych na polskiej ziemi.

Dziś, Panie Prezydencie, od wielu, wielu lat Polskę i Izrael łączą serdeczne relacje. Polska jako państwo zawsze sprzyjała Izraelowi i chcę zapewnić, że nadal sprzyja. Cieszy mnie rozwijająca się współpraca, zwłaszcza w elementach nowoczesnej gospodarki, w elementach nowoczesnej technologii, gdzie Izrael przoduje na świecie. Cieszę się bardzo z trzecich konsultacji międzyrządowych, które miały miejsce w drugiej połowie listopada zeszłego roku. One rzeczywiście stwarzają doskonałe pole do współpracy. Przyjechała ze mną tutaj, do Izraela, także grupa młodych ludzi z polskich start-upów, którzy chcą rozmawiać ze swoimi izraelskimi kolegami, którzy chcą się dzielić doświadczeniami, którzy chcą także pokazać swoje osiągnięcia. Mam nadzieję, że ta wizyta będzie nie tylko niezwykle pożyteczna dla rozwoju naszych relacji politycznych, ale mam nadzieję, że będzie także pożyteczna dla rozwoju naszych relacji gospodarczych.

Chciałbym jeszcze raz potwierdzić, że Polska przede wszystkim sprzyja z jednej strony Izraelowi, ale z drugiej strony także sprzyja cały czas w bardzo silny sposób procesowi pokojowemu tutaj, na Bliskim Wschodzie. Ogromnie nam zależy, by w tym niezwykle ważnym miejscu świata, gdzie te relacje bardzo często są trudne, układały się one jak najlepiej, z wzajemnym poszanowaniem narodów, ale także przy uwzględnieniu wzajemnych potrzeb, a więc poprzez rozmowę, dialog, poprzez to, aby te relacje były układane – powtarzam – wzajemnie, a więc bez narzucania z zewnątrz jakiejkolwiek woli przez inne państwa.

Będziemy o tym z Panem Prezydentem dzisiaj rozmawiali, będę miał także tę możliwość, aby w ciągu tych kilku dni mojej wizyty w Izraelu rozmawiać o tym również i z przewodniczącym Knesetu, i z Panem Premierem. Mam nadzieję, że ta wizyta będzie dobra i owocna, mam nadzieję, że przyniesie ona owoce nie tylko we wzajemnych polsko-izraelskich i polsko-żydowskich relacjach, ale mam nadzieję, że przyniesie ona także i dobro w tej przestrzeni właśnie budowy pokoju i budowy atmosfery wzajemnego zrozumienia tutaj, w tym miejscu świata, które my, Polacy, nazywamy Bliskim Wschodem. Panie Prezydencie, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za niezwykle życzliwe przyjęcie i ogromnie się cieszę, że mogę gościć w Izraelu, w państwie, które jest bliskie Polsce. Dziękuję.

Źródło: Prezydent.pl

________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Poparcie żydowskie dla PIS-owskiego kandydata na urząd Prezydenta Polski - Andrzeja Dudy

Prezydent Duda odznaczy Szewacha Weissa najwyższym orderem

Andrzej Duda: Cieszy mnie, że kultura żydowska w Polsce się odradza

Prezydent Duda: Pokłon „naszym przodkom” Żydom

CHANUKA 2016 !!! WEDŁUG PREZYDENTA DUDY - TO JUŻ NIE POLSKA ZIEMIA - TO OD 1000 LAT ZIEMIA POLIN !!!

To już są nie są żarty, Judeopolonia coraz bliżej

BENEDYKT XIV - O NADMIERNEJ ROLI ŻYDÓW W KRÓLESTWIE POLSKIM

Szokująca zmiana polityki PIS otwierającą Polskę na uprawy GMO

Knesset w Krakowie i sprzedawczyki

Sejm dopuścił do antypolskiej ustawy! Będziemy płacić renty 50 tysiącom obywateli Izraela za zbrodnie Niemców i Sowietów !!!

Ekipa Beaty Szydło pobije rekord zadłużenia w ciągu roku ustanowiony przez ekipę Donalda Tuska

Izrael: Benjamin Netanjahu chwalił Polskę za „odważną walkę z antysyjonizmem”

POŻEGNANIE SYSTEMU I POWITANIE KRÓLA


I POSŁUCHAJ:SZOKUJĄCE SŁOWA , PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO , DO ŻYDÓW Z IZRAELA ...

ŚW.FILOMENA
PROSZĘ ,PRZECZYTAJ LIST DO PANA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

Warszawa, dnia 30. sierpnia 2015 roku

Do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

Propozycja Pana Jarosława Kaczyńskiego, aby Pan Andrzej Duda brał udział w wyborach prezydenckich, zamiast Zbigniewa Ziobro jest złym wyborem, tak dla samego Pana Andrzeja Dudy i dla Polski. Zaszczytny wybór na Prezydenta Polski, będzie tragedią dla Pana, …More
PROSZĘ ,PRZECZYTAJ LIST DO PANA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

Warszawa, dnia 30. sierpnia 2015 roku

Do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

Propozycja Pana Jarosława Kaczyńskiego, aby Pan Andrzej Duda brał udział w wyborach prezydenckich, zamiast Zbigniewa Ziobro jest złym wyborem, tak dla samego Pana Andrzeja Dudy i dla Polski. Zaszczytny wybór na Prezydenta Polski, będzie tragedią dla Pana, jaką przygotował Panu, Pan Jarosław Kaczyński. Każą Panu podpisać dokument dotyczący zmian nazwy Polski na Judeopolonię. Prawdziwe nazwisko Jarosława Kaczyńskiego – Kalkstein, jest Żydem. Rodzina Pana Jarosława przybyła do Polski z Ameryki, przybierając nazwisko polskie Kaczyński.

Obaj bracia Lech i Jarosław podpisali dokument, Żydowi Lejbie Kohne o polskim nazwisku Lech Wałęsa, że to Lech Wałęsa odzyskał niepodległość Polski, aby dostać dużą nagrodę ze Szwecji i podzielić się pieniędzmi.

Lech Wałęsą odebrał nagrodę, ze Szwecji, ale nie podzielił się z braćmi Kaczyńskimi otrzymaną nagrodą.
Bracia Kaczyńscy podpisali nieprawdę, bo „Niepodległość Polski bez rozlewu krwi odzyskał papież Jan Paweł II”, wymuszając na prezydencie Rosji Gorbaczowie podpisania rozpadu Związku Radzieckiego.

Podpisanie przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę zmiany nazwy Polski na Judeopolonię, przyniesie „HAŃBĘ” nazwisku prawdziwego Polaka, Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Pan Jarosław Kaczyński może przekazać, że Pan otrzymał dużo pieniędzy od Żydów, żeby to zrobić dla ludności żydowskiej. Ponieważ Pan Andrzej Duda ożenił się w rodzinie Żydowskiej.

Żydzi naprawdę wydali dużo pieniędzy kupując ludzi, żeby głosowali na Pana Andrzeja Dudę. Żydzi przekupili ks. Rydzyka „Radio Maryja” i tysiące ludzi przymusowo głosowało na Pana Andrzeja Dudę, za pieniądze, nie z własnej dobrej woli.

Jarosław Kaczyński wymusił na Zbigniewie Ziobro zrzeczenia się ubiegania o fotel prezydencki, obiecany przez Pana Jezusa Zbigniewowi Ziobrze wcześniej. Ponieważ Pan Andrzej Duda otrzymał „Fotel prezydenta” przez opłaconych ludzi - większością głosów. To powinien Pan Andrzej Duda, INTRONIZOWAĆ PANA JEZUSA na DUCHOWEGO KRÓLA POLSKI w Częstochowie, jak to miał zrobić Pan Zbigniew Ziobro.

Miał by Pan pieniądze dla ludzi, nie kupując broni dla wojska. Nie byłoby „WOJNY”. Nie byłoby „Zamachu na Pana życie”, bo Panu Jezusowi bardzo zależy na byciu „ DUCHOWYM KRÓLEM POLSKI” i ratowania świata. „POLSKA byłaby KRÓLESTWEM”. Przyłączą się do Polski, kiedy Polska będzie Królestwem, inne państwa: Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś i Kaliningrad. Na koniec Rosja też będzie miała króla Polskiego.

Pan Grzegorz Braun, wybrany przez Pana Jezusa na miejsce Zbigniewa Ziobro, nie uzyskał nawet jednego procenta głosów w wyborach prezydenckich.

W Polsce nie ma ludzi o nazwisku i imionach żydowskich, jak było przed 1939 rokiem. Są tylko Polacy innej narodowości, którzy siedzą na wysokich stanowiskach i rządzą Polską.

Bóg Ojciec przekazał mnie 28 grudnia 2011 roku w kościele podczas Mszy Św.

„Zamach na człowieka będącego na najwyższym stanowisku w państwie i Jego śmierć, będzie początkiem wojny.

Życie Pana PREZYDENTA Andrzeja Dudy, zależy od tego, jak Pan Prezydent Andrzej Duda postąpi: Intronizacja Pana Jezusa na Duchowego Króla Polski, to zaszczyty i długie życie, i utworzenia z Polski Królestwa. Żaden pocisk jądrowy nie spadnie na Polskę, ani obce wojsko nie przekroczy granicy Polski. Do Polski dołączą inne mniejsze państwa.

Podpisaniu dokumentu przygotowanemu przez rząd Izraela i oddania Polski Izraelowi to hańba, dla Pana PREZYDENTA Andrzeja Dudy. Wojnę wydadzą Niemcy. A z tym jest związany ZAMACH na PANA ŻYCIE, PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY. Krótkie życie i hańba.

Pan prezydent Andrzej Duda wybiera „Wojnę”, ale chce walczyć cudzymi rękami. Nastawić plecy na strzały naszego sojusznika z NATO.

Tylko mała pomyłka, Pan Prezydent nie wie, które państwo jest dla Polski największym wrogiem – „Naziści Niemieccy”, dążą do zlikwidowania „Ludności Polskiej” żeby utworzyć wielkie Niemcy.

Przekazuje; Wanda Stańska-Prószyńska

apocalipsistestamentum.blogspot.com/…/do-pana-prezyde…
ŚW.FILOMENA
One more comment from ŚW.FILOMENA