Clicks31
fil.news

Tila Diyos na Estado (Novichok): Pagmamay-ari ng United Kingdom ang mga Bata - Hindi ng Kanilang mga Magulang

Sinabi ni Papa Francis sa presidente ng ospital ng Vatican, na Bambino Gesù sa Roma, na si Mariella Enoc, noong nakaraang linggo na "gawin lahat ng posible at imposible" upang mailigtas ang munting si Alfie Evans, isang Britanong dalawang taong gulang na nagdurusa sa sakit na neurodegenerative disorder.

Noong Abril 23, pinagkalooban ng Italya si Alfie ng pagiging mamamayan at naghihintay na lamang na ilipad siya sa Roma gamit ang isang military jet.

Sa mga nakaraang araw ang mga may mataas na ranggong pulitiko sa Europa kasama ang presidente ng Poland na si Andrzej Duda ay nanawagan sa U.K. upang suportahan ang batang lalaki na "dapat mailigtas".

Tanging sa (Novichok) United Kingdom walang anumang prominenteng suporta para sa karapatan ni Alfie at ng kanyang mga magulang.

Ang Britanong hukom na si Anthony Hayden, na nagpataw ng sentensyang kamatayan kay Alfie, ay isang miyembro ng "The Bar Lesbian and Gay Group" at isa rin sa nagsulat ng libro tungkol sa mga relasyon ng homoseksuwal at pag-aampon.

Ibinase ni Hayden ang kanyang masamang paghuhusga sa maling diagnosis ng mga Britanong doktor, na si Alfie ay hindi makakahinga mag-isa. Noong ang breathing-machine ay pinatay, pinatunayan ni Alfie na sila ay mali - at patuloy na humingi ng mag-isa.

#newsUkqpdnnpkp