Ngôn ngữ
47

Francis có vấn đề trong việc giải quyết những lời phê bình

Tờ Corriere della Sera (ngày 15 tháng 2) đã dẫn trích buổi nói chuyện của Giáo hoàng Francis vào tháng Giêng ở Chi Lê và Peru với các linh mục dòng Tên tại địa phương. Francis nói với họ rằng ông …
Viết một bình luận …