Clicks1.6K
tahamata
535

"Krew jego na nas i na nasze dzieci"

"Krew jego na nas i na nasze dzieci"
Ks. Józef Kaczmarczyk
Piłat widząc, że wszystkie jego sposoby wypuszczenia Jezusa zawiodły, umył symbolicznie ręce (1) wobec pospólstwa na znak, że zrzuca z siebie odpowiedzialność za przelanie krwi Sprawiedliwego: "Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego!". To czwarte zdeklarowanie niewinności Jezusa przez rzymskiego sędziego jest jakby przebrzmiewającym echem Boskiego ostrzeżenia, jakie mu co dopiero danem zostało przez żonę. Usiłowanie Piłata, by wszelką winę za zamordowanie niewinnego zrzucić na Żydów ("wy siebie patrzcie") nie zdołało przywieść ich do upamiętania. Odpowiedzieli bowiem, że wszelką odpowiedzialność biorą na siebie: "Krew jego na nas i na nasze dzieci!".
Historia świadczy, jak co do słowa spełniło się na Izraelu to straszne zawołanie... Kara Boża przyszła, gdy jeszcze wielu z tych, co tak wołali, żyło, a dzieci ich były tymi, co prowadzili rozpaczliwy bój z Rzymianami i całą srogość Bożej sprawiedliwości za przelaną krew Sprawiedliwego ponieść musieli.
Na Wielkanoc zaczęła się męka Jezusa – o tym samym czasie, 40 lat niespełna od wyroku Piłata, wymuszonego przez Żydów, rozpoczął Tytus oblężenie Jerozolimy.
Na górze Oliwnej rzucił się tłum Żydów na Jezusa, aby Go pojmać – na tej przede wszystkim górze wzięli silną pozycję Rzymianie, aby stąd uderzyć na świątynię.
Za 30 srebrników sprzedał Judasz swego Pana – co 30 schwytanych Żydów sprzedawano w niewolę za 1/6 srebrnika.
Żydzi napawali się widokiem Jezusa obnażonego przez rzymskich żołnierzy, przywiązanego do słupa i okrutnie rózgami sieczonego – ale ci sami żołnierze Żydów, co tłumnie z Jerozolimy uciekali, obdzierali z szat, przywiązywali do drzew i rozpruwali im brzuchy, szukając złota przez nich rzekomo połkniętego. Tytus kazał 2000 Żydówpojmanych poubierać w szaty komiczne i ku urągowisku i zabawie ludu rzymskiego w cyrku pokazywać.
Żydzi wołali do Piłata: "Ukrzyżuj, ukrzyżuj!" – Tak samo wołali i rzymscy żołnierze do swego wodza: krzyżuj, krzyżuj! ilekroć jakaś grupa Żydów opornych wpadła im w ręce. Prawie codziennie około 500 Żydów przybijano wokoło miasta do krzyża tak, iż drzewa zabrakło na te krzyże.
"Krew jego na nas i na nasze dzieci!" wołali Żydzi. Przy zdobyciu Jerozolimy były wszystkie ulice miasta zalane krwią jej mieszkańców, a nawet po stopniach świątyni płynęła krew strumieniami... (2).
Ks. Józef Kaczmarczyk
Męka Jezusa Chrystusa podług czterech Ewangelii, objaśnił X. Józef Kaczmarczyk [(prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego)]. Kraków 1932, ss. 144-145.
Pozwolenie Władzy Duchownej:
NIHIL OBSTAT
X. Dr. A. Bystrzonowski
cenzor.
W Krakowie, dnia 12. czerwca 1932.
L. 8557/32
POZWALAMY DRUKOWAĆ
Z Książęco Metropolitalnej Kurii
W Krakowie, 20 czerwca 1932.
† Adam Stefan
Ks. Dr. Władysław Kulczycki
w. z.
Przypisy:
(1) Tego rodzaju umywanie rąk było zwyczajem żydowskim i miało swe uzasadnienie w przepisie Mojż. w wypadkach, kiedy sprawcy zabójstwa nie mogli być wykryci (Dt. 21). W tym wypadku musieli najstarsi miasta, najbliższego miejscu zbrodni umyć ręce nad zabitą krową i wymawiać słowa: Ręce nasze nie przelały tej krwi i oczy nasze nic nie widziały... Zwyczaj ten był również u Greków (Herod. 1, 35; Vergil. Aen. 2, 719).
(2) Por. Józef Flawiusz, Wojna żydowska, 5, 10, 1; 11, 1; 13, 4; p. Dr Joseph Felten, Neutestamentliche Zeitgeschichte, I. 39 n.
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2004
«Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym».

Zdanie to podejmuje Jezus po opowiedzeniu przypowieści o przewrotnych rolnikach, odnosząc je do swojej misji śmierci i chwały (por. Mt 21, 42). To samo zdanie przywołuje Piotr w Dziejach Apostolskich:

«On [Jezus] jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia,…More
«Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym».

Zdanie to podejmuje Jezus po opowiedzeniu przypowieści o przewrotnych rolnikach, odnosząc je do swojej misji śmierci i chwały (por. Mt 21, 42). To samo zdanie przywołuje Piotr w Dziejach Apostolskich:

«On [Jezus] jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni» (Dz 4, 11-12).
.
Naród izraelski ściągnął na siebie przekleństwo
pamiętnymi słowami

„krew jego na nas i na dzieci nasze”
,

gdy
kierowani nienawiścią domagali się od Piłata ukrzyżowania niewinnego Jezusa.
36 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Jedynie w ten sposób mogą uzyskać żydzi odpuszczenie swych grzechów, jeżeli krew zabitego Chrystusa zmyją jego chrztem, i przechodząc do Kościoła, posłuszni będą jego przykazaniom.

Św. Cyprian Biskup Kartagiński, Księgi świadectw przeciwko żydom
Antychrześcijańskie uprzedzenia w Izraelu

ŻYDOWSKA KULTURA:

Prosto z iZRAELA...

„Chrześcijanie wynocha!” i „Zabiliśmy Jezusa!”

,,...kościół franciszkanów przy Wieczerniku na Górze Syjon, zgodnie z tradycją uważany jako miejsce Ostatniej Wieczerzy Chrystusa, został zdewastowany malunkami graffiti, przedstawiającymi gwiazdę Dawida i hasłami: „Chrześcijanie wynocha!” i „Zabiliśmy Jezusa!”.…
More
Antychrześcijańskie uprzedzenia w Izraelu

ŻYDOWSKA KULTURA:

Prosto z iZRAELA...

„Chrześcijanie wynocha!” i „Zabiliśmy Jezusa!”

,,...kościół franciszkanów przy Wieczerniku na Górze Syjon, zgodnie z tradycją uważany jako miejsce Ostatniej Wieczerzy Chrystusa, został zdewastowany malunkami graffiti, przedstawiającymi gwiazdę Dawida i hasłami: „Chrześcijanie wynocha!” i „Zabiliśmy Jezusa!”.


Zgodnie z doniesieniami, wandale oddali mocz na drzwi świątyni.,,
Żydzi są tymi, którzy ani nie uznają Syna Bożego za swojego Mesjasza i Odkupiciela świata,

ani nie wierzą w trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej,

i dlatego pozostają w ciemnościach.

O nich to Chrystus Pan mówi: Zaniechajcie ich, boć ślepi są i przewodnicy ślepych (Mt. XV, 14).


(O. Jan Dirckinck SI, Egzorty domowe. Na święto Zielonych Świątek. O przygotowaniu na przyjście Ducha Świętego, …More
Żydzi są tymi, którzy ani nie uznają Syna Bożego za swojego Mesjasza i Odkupiciela świata,

ani nie wierzą w trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej,

i dlatego pozostają w ciemnościach.

O nich to Chrystus Pan mówi: Zaniechajcie ich, boć ślepi są i przewodnicy ślepych (Mt. XV, 14).


(O. Jan Dirckinck SI, Egzorty domowe. Na święto Zielonych Świątek. O przygotowaniu na przyjście Ducha Świętego, który jest Światłością).
Naród izraelski ściągnął na siebie przekleństwo pamiętnymi słowami

„krew jego na nas i na dzieci nasze”
,

gdy
kierowani nienawiścią domagali się od Piłata ukrzyżowanianiewinnego Jezusa.
modernistae prohibere likes this.
Jedynie w ten sposób mogą uzyskać żydzi odpuszczenie swych grzechów, jeżeli krew zabitego Chrystusa zmyją jego chrztem, i przechodząc do Kościoła, posłuszni będą jego przykazaniom.

Św. Cyprian Biskup Kartagiński, Księgi świadectw przeciwko żydom
O godna opłakiwania głupoto nieszczęśliwych żydów!

Oto ani nie rozumieją na podstawie autorytetu Starego Testamentu przyjścia Zbawiciela, ani kiedy On przychodzi oni Go nie uznają.

Czytają o nawróceniu pogan, a ze swego odrzucenia w najmniejszym stopniu się nie zawstydzają.

Przestrzegają Szabatu, o którym wiedzą na podstawie świadectwa Pisma świętego, że jest zniesiony.

Kultywują obrzez…
More
O godna opłakiwania głupoto nieszczęśliwych żydów!

Oto ani nie rozumieją na podstawie autorytetu Starego Testamentu przyjścia Zbawiciela, ani kiedy On przychodzi oni Go nie uznają.

Czytają o nawróceniu pogan, a ze swego odrzucenia w najmniejszym stopniu się nie zawstydzają.

Przestrzegają Szabatu, o którym wiedzą na podstawie świadectwa Pisma świętego, że jest zniesiony.

Kultywują obrzezanie ciała ci, którzy utracili czystość serca.


(Św. Izydor z Sewilli († 636) Biskup, Doktor Kościoła, O wierze katolickiej przeciw żydom).
MÓDLMY SIĘ ZA ŻYDÓW WIAROŁOMNYCH, KTÓRZY TO 2 TYSIĄCE LAT TEMU PANA JEZUSA ODRZUCILI i DO DZISIAJ ODRZUCAJĄ !

KTÓRZY TO ŻYDZI SĄ NAJWIĘKSZYMI PRZECIWNIKAMI INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA !


Módlmy się za żydów wiarołomnych
aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc,
iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego.

Módlmy się: Wszechmocny wiekuisty Boże,
który od miłosier…
More
MÓDLMY SIĘ ZA ŻYDÓW WIAROŁOMNYCH, KTÓRZY TO 2 TYSIĄCE LAT TEMU PANA JEZUSA ODRZUCILI i DO DZISIAJ ODRZUCAJĄ !

KTÓRZY TO ŻYDZI SĄ NAJWIĘKSZYMI PRZECIWNIKAMI INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA !


Módlmy się za żydów wiarołomnych
aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc,
iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego.

Módlmy się: Wszechmocny wiekuisty Boże,
który od miłosierdzia Twego nawet Żydów wiarołomnych nie odrzucił:
wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony,
aby wreszcie, poznawszy światło prawdy, którym jest Chrystus,
z ciemności swoich został wybawiony.

Przez Tegoż Chrystusa Pana naszego.
Liga Przeciwko Zniesławieniu: Msza trydencka "ciosem w relacje katolicko-żydowskie"

Syjonistyczna organizacja “Liga Przeciwko Zniesławieniu” (Anti-Defamation League), głosem swojego szefa Abrahama Foxmana, zareagowała natychmiast na wiadomość o ogłoszeniu przez papieża Benedykta XVI uwolnienia Mszy św. trydenckiej.

W oświadczeniu, które pojawiło się na stronie internetowej organizacji – lecz…More
Liga Przeciwko Zniesławieniu: Msza trydencka "ciosem w relacje katolicko-żydowskie"

Syjonistyczna organizacja “Liga Przeciwko Zniesławieniu” (Anti-Defamation League), głosem swojego szefa Abrahama Foxmana, zareagowała natychmiast na wiadomość o ogłoszeniu przez papieża Benedykta XVI uwolnienia Mszy św. trydenckiej.

W oświadczeniu, które pojawiło się na stronie internetowej organizacji – lecz zdjętym, bądź tymczasowo niedostępnym pod koniec 7 lipca 2007 roku – “Liga Przeciwko Zniesławieniu” nazywa umieszczenie w Mszy Świętej [chociaż chodzi nie o umieszczenie, lecz o przywrócenie Mszy Świętej w kształcie obowiązującym przez stulecia] modlitwy o nawrócenie Żydów: “Teologicznym krokiem wstecz w życiu religijnym katolików oraz ciosem w relacje katolicko-żydowskie, po 40 latach postępu pomiędzy Kościołem a Żydami.”

Abraham Foxman przebywając w Rzymie oświadczył, iż: “Jesteśmy niezwykle rozczarowani i głęboko obrażeni tym, że 40 lat po tym, jak Watykan słusznie usunął znieważający antyżydowski język z Mszy odprawianej w Wielki Piątek, teraz zezwala katolikom wypowiadać tak obraźliwe słowa modlitwy o konwersję Żydów. Jest to teologiczny krok wstecz w życiu religijnym katolików oraz ciężkim ciosem w relacje katolicko-żydowskie. Jest to niewłaściwa decyzja podjęta w niewłaściwym czasie. Wygląda na to, że Watykan wybrał [drogę], aby usatysfakcjonować skrajnie prawicową frakcję w Kościele, która odrzuca zmiany i pojednanie.”

“Liga Przeciwko Zniesławieniu” przypomina, że w 1959 roku papież Jan XXIII usunął modlitwę za “wiarołomnych Żydów” [łac. perfidis Judaeis, w tłumaczeniu na ang. perfidious Jews *] ze Mszy Świętej odprawianej w Wielki Piątek. W Mszale promulgowanym przez Pawła VI, modlitwa o konwersję Żydów zamieniona została na “modlitwę pozytywną”, określającą Żydów jako stale będących w Przymierzu z Bogiem, zasadę do której – jak podkreśla komunikat ADL – papież Jan Paweł II był głęboko przywiązany.
* Łacińska modlitwa podczas Mszy Świętej: Oremus et pro perfidis Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum.
Tłumaczenie:
Módlmy się także i za wiarołomnych Żydów: niech Pan i Bóg nasz zedrze zasłonę z ich serc, aby poznali naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Modliwa odmawiana w Wielki Piątek:
Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam Judaicam perfidiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut. agnita veritatis tuae lucae, quae Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eumdem Dominum…

Tłumaczenie:

Módlmy się za żydów wiarołomnych, aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę
z ich serc, iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego.

Módlmy się:

Wszechmocny wiekuisty Boże, który od miłosierdzia Twego nawet
Żydów wiarołomnych nie odrzucisz:

wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony, aby wreszcie, poznawszy światło prawdy,

którym jest Chrystus, z ciemności swoich został wybawiony.

Przez Tegoż Chrystusa Pana naszego.

Amen.”
Niechaj żydzi szukają tej chwały, której człowiek człowiekowi udziela, ja szukam tej tylko, która jest od Boga samego.

(O naśladowaniu Chrystusa III, 40).
Antychrześcijańskie uprzedzenia w Izraelu

ŻYDOWSKA KULTURA:

Prosto z iZRAELA...

„Chrześcijanie wynocha!” i „Zabiliśmy Jezusa!”

,,...kościół franciszkanów przy Wieczerniku na Górze Syjon, zgodnie z tradycją uważany jako miejsce Ostatniej Wieczerzy Chrystusa, został zdewastowany malunkami graffiti, przedstawiającymi gwiazdę Dawida i hasłami: „Chrześcijanie wynocha!” i „Zabiliśmy Jezusa!”.…
More
Antychrześcijańskie uprzedzenia w Izraelu

ŻYDOWSKA KULTURA:

Prosto z iZRAELA...

„Chrześcijanie wynocha!” i „Zabiliśmy Jezusa!”

,,...kościół franciszkanów przy Wieczerniku na Górze Syjon, zgodnie z tradycją uważany jako miejsce Ostatniej Wieczerzy Chrystusa, został zdewastowany malunkami graffiti, przedstawiającymi gwiazdę Dawida i hasłami: „Chrześcijanie wynocha!” i „Zabiliśmy Jezusa!”.


Zgodnie z doniesieniami, wandale oddali mocz na drzwi świątyni.,,
Naród izraelski ściągnął na siebie przekleństwo pamiętnymi słowami „krew jego na nas i na dzieci nasze”, gdy kierowani nienawiścią domagali się od Piłata ukrzyżowania niewinnego Jezusa.
Żydzi napawali się widokiem Jezusa obnażonego przez rzymskich żołnierzy,

przywiązanego do słupa i okrutnie rózgami sieczonego


– ale ci sami żołnierze Żydów, co tłumnie z Jerozolimy uciekali,

obdzierali z szat,

przywiązywali do drzew

i rozpruwali im brzuchy,

szukając złota przez nich rzekomo połkniętego.
Jedynie w ten sposób mogą uzyskać żydzi odpuszczenie swych grzechów, jeżeli krew zabitego Chrystusa zmyją jego chrztem, i przechodząc do Kościoła, posłuszni będą jego przykazaniom.

Św. Cyprian Biskup Kartagiński, Księgi świadectw przeciwko żydom
..
Liga Przeciwko Zniesławieniu: Msza trydencka "ciosem w relacje katolicko-żydowskie"

Syjonistyczna organizacja “Liga Przeciwko Zniesławieniu” (Anti-Defamation League), głosem swojego szefa Abrahama Foxmana, zareagowała natychmiast na wiadomość o ogłoszeniu przez papieża Benedykta XVI uwolnienia Mszy św. trydenckiej.

W oświadczeniu, które pojawiło się na stronie internetowej organizacji – lecz…More
Liga Przeciwko Zniesławieniu: Msza trydencka "ciosem w relacje katolicko-żydowskie"

Syjonistyczna organizacja “Liga Przeciwko Zniesławieniu” (Anti-Defamation League), głosem swojego szefa Abrahama Foxmana, zareagowała natychmiast na wiadomość o ogłoszeniu przez papieża Benedykta XVI uwolnienia Mszy św. trydenckiej.

W oświadczeniu, które pojawiło się na stronie internetowej organizacji – lecz zdjętym, bądź tymczasowo niedostępnym pod koniec 7 lipca 2007 roku – “Liga Przeciwko Zniesławieniu” nazywa umieszczenie w Mszy Świętej [chociaż chodzi nie o umieszczenie, lecz o przywrócenie Mszy Świętej w kształcie obowiązującym przez stulecia] modlitwy o nawrócenie Żydów: “Teologicznym krokiem wstecz w życiu religijnym katolików oraz ciosem w relacje katolicko-żydowskie, po 40 latach postępu pomiędzy Kościołem a Żydami.”

Abraham Foxman przebywając w Rzymie oświadczył, iż: “Jesteśmy niezwykle rozczarowani i głęboko obrażeni tym, że 40 lat po tym, jak Watykan słusznie usunął znieważający antyżydowski język z Mszy odprawianej w Wielki Piątek, teraz zezwala katolikom wypowiadać tak obraźliwe słowa modlitwy o konwersję Żydów. Jest to teologiczny krok wstecz w życiu religijnym katolików oraz ciężkim ciosem w relacje katolicko-żydowskie. Jest to niewłaściwa decyzja podjęta w niewłaściwym czasie. Wygląda na to, że Watykan wybrał [drogę], aby usatysfakcjonować skrajnie prawicową frakcję w Kościele, która odrzuca zmiany i pojednanie.”

“Liga Przeciwko Zniesławieniu” przypomina, że w 1959 roku papież Jan XXIII usunął modlitwę za “wiarołomnych Żydów” [łac. perfidis Judaeis, w tłumaczeniu na ang. perfidious Jews *] ze Mszy Świętej odprawianej w Wielki Piątek. W Mszale promulgowanym przez Pawła VI, modlitwa o konwersję Żydów zamieniona została na “modlitwę pozytywną”, określającą Żydów jako stale będących w Przymierzu z Bogiem, zasadę do której – jak podkreśla komunikat ADL – papież Jan Paweł II był głęboko przywiązany.
* Łacińska modlitwa podczas Mszy Świętej: Oremus et pro perfidis Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum.
Tłumaczenie:
Módlmy się także i za wiarołomnych Żydów: niech Pan i Bóg nasz zedrze zasłonę z ich serc, aby poznali naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Modliwa odmawiana w Wielki Piątek:
Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam Judaicam perfidiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut. agnita veritatis tuae lucae, quae Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eumdem Dominum…

Tłumaczenie:

Módlmy się za żydów wiarołomnych, aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę
z ich serc, iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego.

Módlmy się:

Wszechmocny wiekuisty Boże, który od miłosierdzia Twego nawet
Żydów wiarołomnych nie odrzucisz:

wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony, aby wreszcie, poznawszy światło prawdy,

którym jest Chrystus, z ciemności swoich został wybawiony.

Przez Tegoż Chrystusa Pana naszego.

Amen.”
Naród izraelski ściągnął na siebie przekleństwo pamiętnymi słowami „krew jego na nas i na dzieci nasze”, gdy kierowani nienawiścią domagali się od Piłata ukrzyżowania niewinnego Jezusa.
🔴"Krzyż zawsze był zgorszeniem dla żydów i głupotą dla pogan" Ks. Dawid Wierzycki FSSPX o "Klątwie"
..
Antychrześcijańskie uprzedzenia w Izraelu

ŻYDOWSKA KULTURA:

Prosto z iZRAELA...

„Chrześcijanie wynocha!” i „Zabiliśmy Jezusa!”

,,...kościół franciszkanów przy Wieczerniku na Górze Syjon, zgodnie z tradycją uważany jako miejsce Ostatniej Wieczerzy Chrystusa, został zdewastowany malunkami graffiti, przedstawiającymi gwiazdę Dawida i hasłami: „Chrześcijanie wynocha!” i „Zabiliśmy Jezusa!”.…
More
Antychrześcijańskie uprzedzenia w Izraelu

ŻYDOWSKA KULTURA:

Prosto z iZRAELA...

„Chrześcijanie wynocha!” i „Zabiliśmy Jezusa!”

,,...kościół franciszkanów przy Wieczerniku na Górze Syjon, zgodnie z tradycją uważany jako miejsce Ostatniej Wieczerzy Chrystusa, został zdewastowany malunkami graffiti, przedstawiającymi gwiazdę Dawida i hasłami: „Chrześcijanie wynocha!” i „Zabiliśmy Jezusa!”.


Zgodnie z doniesieniami, wandale oddali mocz na drzwi świątyni.,,
"Krew jego na nas i na nasze dzieci!" wołali Żydzi.

Przy zdobyciu Jerozolimy były wszystkie ulice miasta zalane krwią jej mieszkańców, a nawet po stopniach świątyni płynęła krew strumieniami... (2).
Naród izraelski ściągnął na siebie przekleństwo pamiętnymi słowami „krew jego na nas i na dzieci nasze”, gdy kierowani nienawiścią domagali się od Piłata ukrzyżowania niewinnego Jezusa.
Liga Przeciwko Zniesławieniu: Msza trydencka "ciosem w relacje katolicko-żydowskie"

Syjonistyczna organizacja “Liga Przeciwko Zniesławieniu” (Anti-Defamation League), głosem swojego szefa Abrahama Foxmana, zareagowała natychmiast na wiadomość o ogłoszeniu przez papieża Benedykta XVI uwolnienia Mszy św. trydenckiej.

W oświadczeniu, które pojawiło się na stronie internetowej organizacji – lecz…More
Liga Przeciwko Zniesławieniu: Msza trydencka "ciosem w relacje katolicko-żydowskie"

Syjonistyczna organizacja “Liga Przeciwko Zniesławieniu” (Anti-Defamation League), głosem swojego szefa Abrahama Foxmana, zareagowała natychmiast na wiadomość o ogłoszeniu przez papieża Benedykta XVI uwolnienia Mszy św. trydenckiej.

W oświadczeniu, które pojawiło się na stronie internetowej organizacji – lecz zdjętym, bądź tymczasowo niedostępnym pod koniec 7 lipca 2007 roku – “Liga Przeciwko Zniesławieniu” nazywa umieszczenie w Mszy Świętej [chociaż chodzi nie o umieszczenie, lecz o przywrócenie Mszy Świętej w kształcie obowiązującym przez stulecia] modlitwy o nawrócenie Żydów: “Teologicznym krokiem wstecz w życiu religijnym katolików oraz ciosem w relacje katolicko-żydowskie, po 40 latach postępu pomiędzy Kościołem a Żydami.”

Abraham Foxman przebywając w Rzymie oświadczył, iż: “Jesteśmy niezwykle rozczarowani i głęboko obrażeni tym, że 40 lat po tym, jak Watykan słusznie usunął znieważający antyżydowski język z Mszy odprawianej w Wielki Piątek, teraz zezwala katolikom wypowiadać tak obraźliwe słowa modlitwy o konwersję Żydów. Jest to teologiczny krok wstecz w życiu religijnym katolików oraz ciężkim ciosem w relacje katolicko-żydowskie. Jest to niewłaściwa decyzja podjęta w niewłaściwym czasie. Wygląda na to, że Watykan wybrał [drogę], aby usatysfakcjonować skrajnie prawicową frakcję w Kościele, która odrzuca zmiany i pojednanie.”

“Liga Przeciwko Zniesławieniu” przypomina, że w 1959 roku papież Jan XXIII usunął modlitwę za “wiarołomnych Żydów” [łac. perfidis Judaeis, w tłumaczeniu na ang. perfidious Jews *] ze Mszy Świętej odprawianej w Wielki Piątek. W Mszale promulgowanym przez Pawła VI, modlitwa o konwersję Żydów zamieniona została na “modlitwę pozytywną”, określającą Żydów jako stale będących w Przymierzu z Bogiem, zasadę do której – jak podkreśla komunikat ADL – papież Jan Paweł II był głęboko przywiązany.
* Łacińska modlitwa podczas Mszy Świętej: Oremus et pro perfidis Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum.
Tłumaczenie:
Módlmy się także i za wiarołomnych Żydów: niech Pan i Bóg nasz zedrze zasłonę z ich serc, aby poznali naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Modliwa odmawiana w Wielki Piątek:
Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam Judaicam perfidiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut. agnita veritatis tuae lucae, quae Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eumdem Dominum…

Tłumaczenie:

Módlmy się za żydów wiarołomnych, aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę
z ich serc, iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego.

Módlmy się:

Wszechmocny wiekuisty Boże, który od miłosierdzia Twego nawet
Żydów wiarołomnych nie odrzucisz:

wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony, aby wreszcie, poznawszy światło prawdy,

którym jest Chrystus, z ciemności swoich został wybawiony.

Przez Tegoż Chrystusa Pana naszego.

Amen.”
Jedynie w ten sposób mogą uzyskać żydzi odpuszczenie swych grzechów, jeżeli krew zabitego Chrystusa zmyją jego chrztem, i przechodząc do Kościoła, posłuszni będą jego przykazaniom.

Św. Cyprian Biskup Kartagiński, Księgi świadectw przeciwko żydom
.
MÓDLMY SIĘ ZA ŻYDÓW WIAROŁOMNYCH, KTÓRZY TO 2 TYSIĄCE LAT TEMU PANA JEZUSA ODRZUCILI i DO DZISIAJ ODRZUCAJĄ !

KTÓRZY TO ŻYDZI SĄ NAJWIĘKSZYMI PRZECIWNIKAMI INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA !


Módlmy się za żydów wiarołomnych
aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc,
iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego.

Módlmy się: Wszechmocny wiekuisty Boże,
który od miłosier…
More
MÓDLMY SIĘ ZA ŻYDÓW WIAROŁOMNYCH, KTÓRZY TO 2 TYSIĄCE LAT TEMU PANA JEZUSA ODRZUCILI i DO DZISIAJ ODRZUCAJĄ !

KTÓRZY TO ŻYDZI SĄ NAJWIĘKSZYMI PRZECIWNIKAMI INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA !


Módlmy się za żydów wiarołomnych
aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc,
iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego.

Módlmy się: Wszechmocny wiekuisty Boże,
który od miłosierdzia Twego nawet Żydów wiarołomnych nie odrzucił:
wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony,
aby wreszcie, poznawszy światło prawdy, którym jest Chrystus,
z ciemności swoich został wybawiony.

Przez Tegoż Chrystusa Pana naszego.
Twierdzić, że wiarołomni żydzi wierzą dzisiaj wspierani szczególną pomocą Bożą w to, w co wierzyli dawni żydzi przed przyjściem Chrystusa, byłoby nie tylko śmiesznością ale także bezbożnością.

(O. Ludwik Molina SJ († 1600), Harmonia wolnej woli z darami łaski, z Bożym przejrzeniem, opatrznością, przeznaczeniem i odrzuceniem, Madryt 1953, s. 35).
Żydzi są tymi, którzy ani nie uznają Syna Bożego za swojego Mesjasza i Odkupiciela świata,

ani nie wierzą w trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej,

i dlatego pozostają w ciemnościach.

O nich to Chrystus Pan mówi: Zaniechajcie ich, boć ślepi są i przewodnicy ślepych (Mt. XV, 14).


(O. Jan Dirckinck SI, Egzorty domowe. Na święto Zielonych Świątek. O przygotowaniu na przyjście Ducha Świętego, …More
Żydzi są tymi, którzy ani nie uznają Syna Bożego za swojego Mesjasza i Odkupiciela świata,

ani nie wierzą w trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej,

i dlatego pozostają w ciemnościach.

O nich to Chrystus Pan mówi: Zaniechajcie ich, boć ślepi są i przewodnicy ślepych (Mt. XV, 14).


(O. Jan Dirckinck SI, Egzorty domowe. Na święto Zielonych Świątek. O przygotowaniu na przyjście Ducha Świętego, który jest Światłością).
Ks. prof. Jerzy Bajda o intronizacji

I kto na ziemi będzie czcił i kochał krzyż, owo śmiertelne łoże swego Zbawcy, nie ulęknie się go w dniu Sądu Ostatecznego, gdy zajaśnieje na niebie w obliczu świata całego […] Nauka moja znajdzie posłuch, zwłaszcza w serach Polaków, bo o krzyżu przemówię Ja, przez dziecko ludu polskiego, przez dziecko wsi polskiej, przez dziecko przybrane w szatę Niepokalanej…More
Ks. prof. Jerzy Bajda o intronizacji

I kto na ziemi będzie czcił i kochał krzyż, owo śmiertelne łoże swego Zbawcy, nie ulęknie się go w dniu Sądu Ostatecznego, gdy zajaśnieje na niebie w obliczu świata całego […] Nauka moja znajdzie posłuch, zwłaszcza w serach Polaków, bo o krzyżu przemówię Ja, przez dziecko ludu polskiego, przez dziecko wsi polskiej, przez dziecko przybrane w szatę Niepokalanej, wychowane przy Jej Sercu.

Módl się tylko gorąco, bo szatan będzie chciał przeszkadzać działaniu Boga. Zwyciężymy go Krzyżem

(S. Leonia Nastał, „Uwierzyłam Miłości”, Stara Wieś 2000, s. 87-88).
O godna opłakiwania głupoto nieszczęśliwych żydów!

Oto ani nie rozumieją na podstawie autorytetu Starego Testamentu przyjścia Zbawiciela, ani kiedy On przychodzi oni Go nie uznają.

Czytają o nawróceniu pogan, a ze swego odrzucenia w najmniejszym stopniu się nie zawstydzają.

Przestrzegają Szabatu, o którym wiedzą na podstawie świadectwa Pisma świętego, że jest zniesiony.


Kultywują obrzezanie …More
O godna opłakiwania głupoto nieszczęśliwych żydów!

Oto ani nie rozumieją na podstawie autorytetu Starego Testamentu przyjścia Zbawiciela, ani kiedy On przychodzi oni Go nie uznają.

Czytają o nawróceniu pogan, a ze swego odrzucenia w najmniejszym stopniu się nie zawstydzają.

Przestrzegają Szabatu, o którym wiedzą na podstawie świadectwa Pisma świętego, że jest zniesiony.


Kultywują obrzezanie ciała ci, którzy utracili czystość serca.

(Św. Izydor z Sewilli († 636) Biskup, Doktor Kościoła, O wierze katolickiej przeciw żydom).
KRZYŻ JEST ZNAKIEM, KTÓREMU SPRZECIWIAĆ SIĘ BĘDĄ- oczywiście będzie 1ooo argumentów - do walki z Krzyżem Świętym - ale prawda jest taka; KTO WALCZY z KRZYŻEM - WALCZY Z BOGIEM !

KOMUNIŚCI, ŻYDZI, MASONI i OPĘTANI - TEGO ZNAKU BOJĄ SIĘ NAJBARDZIEJ.


CHWAŁA I UWIELBIENIE KRZYŻOWI ŚWIĘTEMU - PRZEZ NIEGO NA ZIEMIĘ PRZYSZŁO ZBAWIENIE !
Panowanie Chrystusa a nawrócenie Żydów – John Vennari

,,Katolicy powinni zaznajomić się nie tylko z wielokrotnymi papieskimi potępieniami Talmudu,

ale również ze środkami przedsięwziętymi przez namiestników Chrystusa w celu zabezpieczenia społeczeństwa przed wpływem żydowskiego naturalizmu.,,
Panowanie Chrystusa a nawrócenie Żydów – John Vennari

Nowy Testament potępia tych, którzy należą do „synagogi szatana, którzy mówią, że są żydami, ale nimi nie są”; sformułowania te i wiele podobnych przypisywane są Chrystusowi, który nie mówił nic o „pluralizmie”, „tolerancji”,„dialogu” czy „tradycji judeochrześcijańskiej”.

Żydzi otwarcie oskarżani są [w Piśmie św.] o ukrzyżowanie Chrystus…
More
Panowanie Chrystusa a nawrócenie Żydów – John Vennari

Nowy Testament potępia tych, którzy należą do „synagogi szatana, którzy mówią, że są żydami, ale nimi nie są”; sformułowania te i wiele podobnych przypisywane są Chrystusowi, który nie mówił nic o „pluralizmie”, „tolerancji”,„dialogu” czy „tradycji judeochrześcijańskiej”.

Żydzi otwarcie oskarżani są [w Piśmie św.] o ukrzyżowanie Chrystusa i prześladowanie chrześcijan, napomina się ich, że muszą żałować za swe czyny i nawrócić się.


Talmud nie jest bardziej ekumeniczny, potępiając wszystkie narody (gentiles), a zwłaszcza chrześcijan, i miotając ohydne przekleństwa przeciw Chrystusowi i Najświętszej Maryi Pannie1.
O religiach niechrześcijańskich

Według woli Bożej naród ten będzie trwał aż do końca świata. Żydzi, zawsze zachowujący swoje starożytne święte Księgi, świadczą, że proroctwa mesjańskie w nich zawarte są autentyczne czyli że proroctwa zapowiedziały coś zanim się to wydarzyło i że nie są sfabrykowane post factum przez chrześcijan, jak to zauważa św. Augustyn: (2)

"Dlatego wciąż jeszcze żydzi …More
O religiach niechrześcijańskich

Według woli Bożej naród ten będzie trwał aż do końca świata. Żydzi, zawsze zachowujący swoje starożytne święte Księgi, świadczą, że proroctwa mesjańskie w nich zawarte są autentyczne czyli że proroctwa zapowiedziały coś zanim się to wydarzyło i że nie są sfabrykowane post factum przez chrześcijan, jak to zauważa św. Augustyn: (2)

"Dlatego wciąż jeszcze żydzi istnieją, aby ku swemu zawstydzeniu nosili nasze Księgi.

Kiedy bowiem chcemy wykazać poganom, że Chrystus był przepowiedziany, przytaczamy im to właśnie Pismo. I aby przypadkiem nieskorzy do wiary nie powiedzieli, że to my chrześcijanie je ułożyliśmy i że wraz z Ewangelią, którą głosimy, wymyśliliśmy proroków, przez których wydawałoby się że jest przepowiedziane to, co my głosimy, wówczas przekonujemy ich na tej podstawie, że wszystkie te pisma w których Chrystus był przepowiedziany, znajdują się u żydów...

Żyd nosi dokument, na podstawie którego wierzy chrześcijanin.

Żydzi stali się naszymi księgarzami, tak jak zwykli niewolnicy nosić za swymi panami książki, aby niosąc ustawali a panowie czytając wzrastali".
Antychrześcijańskie uprzedzenia w Izraelu

ŻYDOWSKA KULTURA:

Prosto z iZRAELA...

„Chrześcijanie wynocha!” i „Zabiliśmy Jezusa!”

,,...kościół franciszkanów przy Wieczerniku na Górze Syjon, zgodnie z tradycją uważany jako miejsce Ostatniej Wieczerzy Chrystusa, został zdewastowany malunkami graffiti, przedstawiającymi gwiazdę Dawida i hasłami: „Chrześcijanie wynocha!” i „Zabiliśmy Jezusa!”.…
More
Antychrześcijańskie uprzedzenia w Izraelu

ŻYDOWSKA KULTURA:

Prosto z iZRAELA...

„Chrześcijanie wynocha!” i „Zabiliśmy Jezusa!”

,,...kościół franciszkanów przy Wieczerniku na Górze Syjon, zgodnie z tradycją uważany jako miejsce Ostatniej Wieczerzy Chrystusa, został zdewastowany malunkami graffiti, przedstawiającymi gwiazdę Dawida i hasłami: „Chrześcijanie wynocha!” i „Zabiliśmy Jezusa!”.


Zgodnie z doniesieniami, wandale oddali mocz na drzwi świątyni.,,
Liga Przeciwko Zniesławieniu: Msza trydencka "ciosem w relacje katolicko-żydowskie"

Syjonistyczna organizacja “Liga Przeciwko Zniesławieniu” (Anti-Defamation League), głosem swojego szefa Abrahama Foxmana, zareagowała natychmiast na wiadomość o ogłoszeniu przez papieża Benedykta XVI uwolnienia Mszy św. trydenckiej.

W oświadczeniu, które pojawiło się na stronie internetowej organizacji – lecz…More
Liga Przeciwko Zniesławieniu: Msza trydencka "ciosem w relacje katolicko-żydowskie"

Syjonistyczna organizacja “Liga Przeciwko Zniesławieniu” (Anti-Defamation League), głosem swojego szefa Abrahama Foxmana, zareagowała natychmiast na wiadomość o ogłoszeniu przez papieża Benedykta XVI uwolnienia Mszy św. trydenckiej.

W oświadczeniu, które pojawiło się na stronie internetowej organizacji – lecz zdjętym, bądź tymczasowo niedostępnym pod koniec 7 lipca 2007 roku – “Liga Przeciwko Zniesławieniu” nazywa umieszczenie w Mszy Świętej [chociaż chodzi nie o umieszczenie, lecz o przywrócenie Mszy Świętej w kształcie obowiązującym przez stulecia] modlitwy o nawrócenie Żydów: “Teologicznym krokiem wstecz w życiu religijnym katolików oraz ciosem w relacje katolicko-żydowskie, po 40 latach postępu pomiędzy Kościołem a Żydami.”

Abraham Foxman przebywając w Rzymie oświadczył, iż: “Jesteśmy niezwykle rozczarowani i głęboko obrażeni tym, że 40 lat po tym, jak Watykan słusznie usunął znieważający antyżydowski język z Mszy odprawianej w Wielki Piątek, teraz zezwala katolikom wypowiadać tak obraźliwe słowa modlitwy o konwersję Żydów. Jest to teologiczny krok wstecz w życiu religijnym katolików oraz ciężkim ciosem w relacje katolicko-żydowskie. Jest to niewłaściwa decyzja podjęta w niewłaściwym czasie. Wygląda na to, że Watykan wybrał [drogę], aby usatysfakcjonować skrajnie prawicową frakcję w Kościele, która odrzuca zmiany i pojednanie.”

“Liga Przeciwko Zniesławieniu” przypomina, że w 1959 roku papież Jan XXIII usunął modlitwę za “wiarołomnych Żydów” [łac. perfidis Judaeis, w tłumaczeniu na ang. perfidious Jews *] ze Mszy Świętej odprawianej w Wielki Piątek. W Mszale promulgowanym przez Pawła VI, modlitwa o konwersję Żydów zamieniona została na “modlitwę pozytywną”, określającą Żydów jako stale będących w Przymierzu z Bogiem, zasadę do której – jak podkreśla komunikat ADL – papież Jan Paweł II był głęboko przywiązany.
* Łacińska modlitwa podczas Mszy Świętej: Oremus et pro perfidis Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum.
Tłumaczenie:
Módlmy się także i za wiarołomnych Żydów: niech Pan i Bóg nasz zedrze zasłonę z ich serc, aby poznali naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Modliwa odmawiana w Wielki Piątek:
Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam Judaicam perfidiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut. agnita veritatis tuae lucae, quae Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eumdem Dominum…

Tłumaczenie:

Módlmy się za żydów wiarołomnych, aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę
z ich serc, iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego.

Módlmy się:

Wszechmocny wiekuisty Boże, który od miłosierdzia Twego nawet
Żydów wiarołomnych nie odrzucisz:

wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony, aby wreszcie, poznawszy światło prawdy,

którym jest Chrystus, z ciemności swoich został wybawiony.

Przez Tegoż Chrystusa Pana naszego.

Amen.”
Naród izraelski ściągnął na siebie przekleństwo pamiętnymi słowami „krew jego na nas i na dzieci nasze”, gdy kierowani nienawiścią domagali się od Piłata ukrzyżowania niewinnego Jezusa.
Niechaj żydzi szukają tej chwały, której człowiek człowiekowi udziela, ja szukam tej tylko, która jest od Boga samego.

(O naśladowaniu Chrystusa III, 40).
"Krew jego na nas i na nasze dzieci!".

Historia świadczy, jak co do słowa spełniło się na Izraelu to straszne zawołanie...

Kara Boża przyszła, gdy jeszcze wielu z tych, co tak wołali, żyło, a dzieci ich były tymi, co prowadzili rozpaczliwy bój z Rzymianami i całą srogość Bożej sprawiedliwości za przelaną krew Sprawiedliwego ponieść musieli.
Nikt nie może dwom panom służyć
Tak ?
A szpiedzy ?
A słynny szpieg z krainy deszczowcow ?
AS Kuklinski ?
A Boleslaw ?
One more comment from Maria Jan Kowalski
da sie tu z kimś pokonwersowac ?
Czy raczej małe szanse ?
Pozwolenie Władzy Duchownej:
NIHIL OBSTAT
X. Dr. A. Bystrzonowski
cenzor.
W Krakowie, dnia 12. czerwca 1932.
L. 8557/32
POZWALAMY DRUKOWAĆ
Z Książęco Metropolitalnej Kurii
W Krakowie, 20 czerwca 1932.
† Adam Stefan
Ks. Dr. Władysław Kulczycki
Maria Jan Kowalski likes this.
Kto wypowiedział to zdanie ?
NEONY !
DO TABLICY !
Kasiawen1606 likes this.
"Krew jego na nas i na nasze dzieci!" wołali Żydzi.

Przy zdobyciu Jerozolimy były wszystkie ulice miasta zalane krwią jej mieszkańców, a nawet po stopniach świątyni płynęła krew strumieniami... (2).
Anty_modernista shares this.
Żydzi wołali do Piłata:

"Ukrzyżuj, ukrzyżuj!" –

Tak samo wołali i rzymscy żołnierze do swego wodza:

krzyżuj, krzyżuj! ilekroć jakaś grupa Żydów opornych wpadła im w ręce.

Prawie codziennie około 500 Żydów przybijano wokoło miasta do krzyża tak, iż drzewa zabrakło na te krzyże.