Clicks1.1K

JEZUS: Największą okropnością, jakiej doświadczyłem w Moim Życiu, w Ogrodzie Oliwnym, była plaga grzechu w czasach końca

JESUS: The greatest horror I witnessed in My Time in the Garden of Olives was the scourge of sin in the time of the end

poniedziałek, 25 marca 2013 roku, godz. 14.50

Moja szczerze umiłowana córko, największą okropnością, jakiej doświadczyłem w Moim Życiu, w Ogrodzie Oliwnym, była plaga grzechu w czasach końca. Podczas wizji, pokazanej Mi przez szatana, widziałem odpadanie śmiertelnego człowieka od Bożych Praw.

Zły duch pokazał Mi straszne obrazy; kusił Mnie, podając wszelkie powody, dla których powinienem się odwrócić od Woli Mojego Ojca.
Chciał Mnie dręczyć, więc okazywał moc, jaką nadal będzie posiadał, mimo Mojej Śmierci na Krzyżu.

Pokazano Mi ostateczne zniszczenie Mojego Kościoła na ziemi, przejęcie władzy przez sekty masońskie, niemoralność człowieka, brak wstydu ze strony dzieci Bożych, gdy mają oni udział w podłych grzechach ciała, morderstwach niewinnych i popadanie w błąd przez tych, którzy twierdzą, że mówią w Moje Imię.

Tak potężny jest szatan, że zasiał wątpliwości w Moim Umyśle co do tego, czy jestem Synem Człowieczym. W Mojej Boskości nie mogłem poddać się grzechowi, ale mówię to, aby ludzkość mogła zrozumieć, jak zło może skłonić was do odwrócenia się ode Mnie.
Szatan nie przedstawia zła w najbardziej oczywisty sposób. Przeciwnie, on przebiera zło za dobro. Jest przebiegły i może oszukać nawet najbardziej świętych spośród was, przekonując ich, że kłamstwo jest prawdą.

Gdy ludzie odejdą od Mojego Nauczania, przyjmą grzech chętnie i z chciwością w sercach. Bez prowadzenia zawsze będą odpadać od Łaski. Kiedy Moje Imię będzie ścierane z powierzchni ziemi, człowiek nie będzie w stanie odnaleźć Boga.

Bez względu na to, za jaką religią podążacie, wasza jedyna droga do Boga wiedzie przeze Mnie, Jego Jedynego Syna. Poprzez Moją Śmierć na Krzyżu uratowałem was – włączając w to wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci, żyjących w dzisiejszym świecie – od ognia piekielnego. Jeśli tego nie przyjmujecie, nie możecie wejść przez Bramy Raju. Wyłącznie przez Syna możecie zostać przedstawieni Ojcu. Odrzucając Mnie, Jezusa Chrystusa, odrzucacie swoje zbawienie.

Jak niewiele nauczyliście się o grzechu i sposobie, w jaki on was oddziela od Boga. Rozprzestrzenianie się grzechu nigdy nie było tak gwałtowne, od czasu stworzenia świata przez Boga. Wy, grzesznicy, sięgnęliście nowych głębin, co budzi we Mnie wstręt. Naraziliście nawet maluczkich, którzy zostali wam powierzeni do opieki, tak że zachowują się oni jak demony.

Brakuje wam miłosierdzia, miłości i wzajemnego współczucia, a jednak wielu z was pokazuje swoje akty wiary światu, aby je zobaczył i podziwiał. Podobnie jak faryzeusze dyktowali Prawa Boga, ale ich nie praktykowali ani nie okazywali pokory, tak też będzie z tymi z was, którzy mówią, że przychodzą w Moje Imię, a uginają się pod grzechem pychy.

Tak wiele jeszcze musicie się nauczyć o Moim Głosie i Moim Nauczaniu, które nadal trafia na zatkane uszy. Są też tacy, którzy cały swój czas poświęcają na głoszenie swojej wiedzy o Bogu, którzy mówią, że znają proroctwa, mające się jeszcze wypełnić, ale nic nie wiedzą. Gdyby nie Moje wielkie Miłosierdzie, bylibyście niezdolni do wejścia do Mojego Królestwa.

Nadszedł czas dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że prowadzą dzieci Boże drogami Pana, aby prosili Mnie, Jezusa Chrystusa, o Dar pokory. Ten czas jest dla was, abyście słuchali Prawdy, jaka jest wam przekazywana, bo nie macie wiele czasu, aby odkupić się w Moich Oczach.

Wasz Jezus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/the-greatest-ho…
za: jezusdoludzkosci.pl/2013-03-25-14-5…

______________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

BÓG OJCIEC: Przyjmijcie ostatecznie Moją Pieczęć jako jeden z największych Darów, jakie zostały dane ludzkości ...

Ta Pieczęć została wspomniana w Piśmie Świętym: Pieczęć Boga Żywego

Pieczęć Boga Żywego - do pobrania (PDF)

MODLITWA "PIECZĘĆ BOGA ŻYWEGO" W RÓŻNYCH JĘZYKACH DO POBRANIA (PDF)


JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY
Anieobecny and 2 more users like this.
Anieobecny likes this.
piotr_sed likes this.
ŚW.FILOMENA likes this.