Clicks26
vi.news

Vatican đóng một nữ tu viện khác ở Hoa Kỳ

Các nữ tu dòng Carmel tại Trung tâm Thung lũng sẽ rời khỏi Giáo phận Wichita, Hoa Kỳ, trong năm nay, giáo phận đã tuyên bố vào ngày 13 tháng Năm.

Các nữ tu nói với Đức cha Carl Kemme hồi tháng 1 rằng hành động này là "bắt buộc theo yêu cầu của Vatican đối với những nữ tu chiêm nghiệm", giống như "số lượng nghề nghiệp tối thiểu", "cơ sở phù hợp" và "số lượng ơn gọi cụ thể".

Những yêu cầu này được bao ồm trong Cor Orans đầy tranh cãi của Francis.

Carmel được dựng lên chỉ 18 năm trước. Các nữ tu muốn không rời đi mà buộc phải hợp nhất với Carmel ở Brooklyn, New York.

Tu viện của họ sẽ bị bỏ hoang.

#newsVnvfdifgho