Clicks1.4K

FRANCISZEK (FAŁSZYWY PROROK): „Różnorodność religijna” to „bogactwo ludzkie”

TŁUMACZONE TRANSLATOREM

WATYKAN, 8 maja 2019 r. (LifeSiteNews) - Papież Franciszek wychwalał fakt, że nie wszyscy ludzie wierzą w Chrystusa w niedawnym przemówieniu, które wygłosił do Gwardii Szwajcarskiej.

W sobotę 4 maja papież powiedział elitarnym siłom, które służą jako jego ochroniarze, że życie w koszarach przygotuje ich do życia w szerszym, szybko zmieniającym się społeczeństwie na zewnątrz.

„Przede wszystkim masz możliwość stworzenia zdrowej przyjaźni i wyszkolenia się, by szanować osobliwości i ideę innych, ucząc się rozpoznawać w drugim brata i towarzysza, z którym dzielisz pogodnie odcinek drogi” - powiedział .

„To pomoże ci żyć w społeczeństwie z właściwą postawą, uznając różnorodność kulturową, religijną i społeczną za bogactwo ludzkie, a nie zagrożenie. Jest to szczególnie ważne w świecie, w którym, jak nigdy dotąd, istnieją duże ruchy ludności i ludzi poszukujących bezpieczeństwa i godnego życia ”.


Poparcie papieża Franciszka dla pluralizmu religijnego nastąpiło po jego lutowym podpisaniu kontrowersyjnego oświadczenia zwanego „Dokumentem na temat braterstwa ludzkiego na rzecz pokoju i życia we wspólnocie”, który stwierdza, że „pluralizm i różnorodność” zakonników jest „wolą Boga”.

Dokument został podpisany przez Ahmada el-Tayeba, wielkiego imama egipskiego meczetu al-Azhar, podczas międzyreligijnego spotkania w Abu Dhabi 4 lutego. Wydarzenie to było częścią trzydniowej wizyty apostolskiej papieża Franciszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. podróż mająca na celu promowanie dialogu międzyreligijnego i wspieranie szacowanej na 1 milion osób mniejszości katolickiej.

Najwyraźniej kontrowersyjny fragment dokumentu brzmi:

Wolność jest prawem każdej osoby: każda jednostka cieszy się wolnością wiary, myśli, ekspresji i działania. Pluralizm i różnorodność religii, koloru, płci, rasy i języka są pożądane przez Boga w Jego mądrości, przez którą On stworzył istoty ludzkie. Ta boska mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności przekonań i wolności bycia różnymi. Dlatego fakt, że ludzie są zmuszani do przestrzegania określonej religii lub kultury, musi zostać odrzucony, podobnie jak narzucenie kulturowego sposobu życia, którego inni nie akceptują.

Idea, że „Bóg nie tylko pozwala, ale i pozytywnie testuje, pluralizm i różnorodność religii, zarówno chrześcijańskich, jak i niechrześcijańskich”, została przedstawiona przez autorów „Listu otwartego do biskupów biskupów Kościół katolicki. ”Autorzy zacytowali w swoim liście„ Dokument na temat braterstwa ludzkiego ”.

W lutym dominikański teolog, który chciał pozostać anonimowy, powiedział LifeSiteNews, że kontrowersyjny fragment „w oczywisty sposób jest fałszywy, a właściwie heretycki”.

„Różne religie mówią niezgodne rzeczy o tym, kim jest Bóg i jak chce być czczony. Dlatego nie wszystkie mogą być prawdziwe. Dlatego Bóg, który jest prawdą, nie może wszystkich religii - stwierdził.

Odpowiadając tym, którzy bronili wypowiedzi papieża, powołując się na „dopuszczalną wolę” Boga, teolog dominikański powiedział:

Bóg dopuszcza istnienie religii niekatolickich; ale pozwolenie na coś nie jest sposobem na to, by to skłonić, jest sposobem na to, by nie chcieć temu zapobiec. W ten sposób Bóg pozwala zabić wielu niewinnych ludzi, ale tego nie chce. Nie mówilibyśmy na przykład o Bożej dozwolonej woli, aby Żydzi zostali zagazowani, na przykład.

Życie w koszarach Gwardii Szwajcarskiej nie jest religijnie, kulturowo ani społecznie zróżnicowane. Według Kurii Rzymskiej członkostwo w Gwardii Szwajcarskiej jest ograniczone do bardzo specyficznego rodzaju osób. Nawet dzisiaj Gwardia Szwajcarska jest wybierana spośród niezamężnych szwajcarskich katolików w wieku od 19 do 30 lat, którzy mają ponad 174 cm wzrostu. ...

za: www.lifesitenews.com/news/pope-francis-te…
Szukający PRAWDY and 2 more users like this.
Szukający PRAWDY likes this.
ŚW.FILOMENA likes this.
Jerzy** likes this.