Język

Komunia na rękę? Nie, po papiesku!!!

Komunia na rękę? Nie, po papiesku! Obawa przed niegodnym potraktowaniem Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie nie przemawia do niektórych… kapłanów. Ta samowola wskazuje o co chodzi …
Napisz komentarz …
Jan Paweł II, choć chory i w naprawdę podeszłym wieku klękał przyjmując Eucharystię.

Papież wiedział, że cześć wobec Najświętszego Sakramentu domaga się zewnętrznego wyrażenia, nawet jeśli ciało jest chore i słabe.
.
stanislawp
W Toronto O Janusz Błazejak zakazuje Komunii na kolanach

tinyurl.com/lbqht3n
damira80
Pilne prośby o modlitwę. Pomódlmy się – jedno „Zdrowaś Maryjo…”:

* W intencji celebrowania Mszy Świętej trydenckiej w Olsztynie. * O wzrost liczby kapłanów celebrujących Mszę Świętą trydencką. * O pomnożenie punktów, w których odprawiana będzie Msza Święta trydencka w Polsce. * O rozwiązanie problemów dotyczących Franciszkanów Niepokalanej, których dosięgają rozmaite restrykcje.
damira80
św. Franciszek z Asyżu (1181-1226) w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św. „Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus, Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana".