Clicks1K

JEZUS: Wasze modlitwy, dzieci ... opóźniły już wojnę atomową i zapobiegły jej, ocalając miliony dusz od ognia piekielnego, a także zapobiegły wielu trzęsieniom ziemi

JESUS: Your prayers, children ... already they have delayed and prevented a nuclear war, saved millions of souls from the fires of Hell, as well as prevented many earthquakes

środa, 21 marca 2012 roku, godz. 20.30

Przychodzę do ciebie tego wieczoru, Moja szczerze umiłowana córko, aby powiedzieć ludzkości, że wszystko jest teraz w Moich najświętszych Rękach.

Odnoszę się do planów podejmowanych przez tę globalną grupę, która chce kontrolować waszą walutę, wasze systemy opieki zdrowotnej oraz waszą niepodległość. Nie pozwolę im panować nad wami, a Ręka Mojego Ojca natychmiast opadnie, jeśliby spróbowali was zranić, dzieci.

Żadnemu z wierzących, którzy posiadają Pieczęć Ochrony Mojego Ojca Przedwiecznego, Pieczęć Boga Żywego, nie stanie się żadna krzywda. To dlatego ty, Moja córko, musisz zapewnić, żeby jak najwięcej dzieci Bożych otrzymało natychmiast w każdym zakątku ziemi bezpośredni dostęp do niej.

Wasze modlitwy, dzieci, okazały się bardzo potężne, a szczególnie tych z was, którzy codziennie odmawiają Moje Modlitwy Krucjaty, Moją Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Różaniec święty. Opóźniły już wojnę atomową i zapobiegły jej, ocalając miliony dusz od ognia piekielnego, a także zapobiegły wielu trzęsieniom ziemi.

Nigdy nie zapominajcie, że to wasze modlitwy są największą bronią przeciw złu. Wasza miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa, rozprzestrzeniła się z powodu waszej wierności wobec Mnie. Wy, dzieci, jesteście Moimi współczesnymi uczniami i otrzymaliście teraz przyzwolenie i Dar Ducha Świętego, aby głosić Moje najświętsze Słowo.

Aby otrzymać Moc Ducha Świętego, musicie przyzywać Mojej Pomocy, żeby przez cały czas mówić prawdę, kiedy głosicie Moje święte Słowo.

Otrzymujecie teraz Modlitwę Krucjaty jako Dar, abyście mogli pójść pomiędzy wszystkie dzieci Boże i pomóc im przygotować dusze na Nowy Raj i na Moje Powtórne Przyjście.

Modlitwa Krucjaty 39
O przygotowanie dusz na Nowy Raj

O Jezu, mój umiłowany Zbawicielu, proszę Cię, okryj mnie Swoim Duchem Świętym, abym mógł głosić z mocą Twoje najświętsze Słowo, by przygotować wszystkie dzieci Boże na Twoje Powtórne Przyjście.

Błagam Cię, Panie Jezu, o wszelkie Łaski, których potrzebuję, bym mógł dotrzeć do wszystkich wyznań, wierzeń i narodowości, dokądkolwiek pójdę.

Pomóż mi mówić Twoim Językiem, uspokajać biedne dusze Twoimi Ustami i kochać wszystkie dusze szczególną Bożą Miłością, która wypływa z Twojego Najświętszego Serca.

Pomóż mi ratować dusze, tak bliskie Twojemu Sercu, i pozwól mi pocieszać Cię, drogi Jezu, gdy zagubione dusze wciąż odrzucają Twoje Miłosierdzie.

Jezu, bez Ciebie jestem niczym, ale z Twoją łaskawą pomocą będę walczył w Twoje Imię, by pomóc ratować całą ludzkość. Amen.


Moja Armia, która wyłoniła się z tych Moich świętych Orędzi, osiągnęła już siedemset tysięcy dusz. Pomóżcie mi nawrócić więcej dzieci Bożych, aby w czasie Sądu ani jedna dusza nie została utracona na rzecz szatana. Będę was utrzymywał silnymi w każdej waszej pracy dla Mnie, dzieci.

Kocham cię, Moja drogocenna Reszto Kościoła.

Wasz umiłowany Jezus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/tell-humanity-t…
za: jezusdoludzkosci.pl/2012-03-21-20-3…

______________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

BÓG OJCIEC: Przyjmijcie ostatecznie Moją Pieczęć jako jeden z największych Darów, jakie zostały dane ludzkości ...

Ta Pieczęć została wspomniana w Piśmie Świętym: Pieczęć Boga Żywego

Pieczęć Boga Żywego - do pobrania (PDF)

MODLITWA "PIECZĘĆ BOGA ŻYWEGO" W RÓŻNYCH JĘZYKACH DO POBRANIA (PDF)


JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY
ŚW.FILOMENA likes this.