Clicks1K

Obrzędy nie są bogami... Jezus jest Bogiem

Nie ma wątpliwości, że trzeba dążyć do przywracania liturgii trydenckiej w polskich parafiach. Jednak nie wolno w sposób przesadny i bałwochwalczy skupiać się wyłącznie na samych obrzędach liturgicznych zaniedbując przy tym miłość Boga i bliźniego. Z tego powodu Bóg dopuścił zniszczenie swoich własnych świątyń mimo odprawiania Mszy trydenckiej. Nie wolno powtarzać tego błędu. Obrzędy nie są bogami...Msza Święta nie jest bogiem, lecz uobecnieniem Ofiary Boga Wcielonego. Nie wolno mylić środków z celem.
jozef70
A co ma Msza trydencka z grzechem wspólnego?! W czasie rewolucji francuskiej tez i w czasie rewolucji w Hiszpanii tez i w czasie rewolucji w Meksyku tez i w czasie gdy rodził się nazim tez i w czasie... nie w czasie rewolucji bolszewickiej królował ryt bizantyński. I na koniec w jakim rycie odprawiali Msze pierwsi chrześcijanie - męczennicy? Na pewno był to błędny ryt skoro tak ginęli
Jota-jotka and 2 more users like this.
Jota-jotka likes this.
ELOHIM. likes this.