Clicks61
vi.news

Hai linh mục cùng nhau hợp nhất một cuộc hôn nhân giả đồng tính

Hai linh mục mất hiệu lực, Joseph Cooper và Michael Clements (trẻ hơn hai mươi tuổi), đã bước vào một cuộc hôn nhân giả đồng tính, ChurchMilitant.com đưa tin (14 tháng 8).

Cooper là linh mục giáo xứ Saint Kathryn, Hudson (Giáo phận Manchester, New Hampshire). Ông rời chức tư tế vào tháng 6 năm 2019.

Khi Clements được tấn phong cho Giáo phận Worcester (Massachusetts) vào năm 2012, Cooper đã phong chức cho anh ta và thuyết giảng trong Thánh lễ đầu tiên của anh. Clements rời chức tư tế vào tháng 8 năm 2018. Nhiệm vụ cuối cùng của anh ta là ở Winchendon.

Bây giờ, hai người sống ở Minnesota và sử dụng họ "Brady", tên thời thiếu nữ của mẹ Cooper.

Họ đã đi nghỉ cùng nhau trong nhiều năm và đăng những bức ảnh thỏa hiệp trên phương tiện truyền thông xã hội.

#newsZglpypetqb