Clicks29
vi.news
1

Giám mục trở thành nạn nhân của sự hận thù và bất khoan dung đồng tính

Giám mục tân bảo thủ của Providence, Thomas Tobin, đã chỉ trích các sự kiện được gọi là "Tháng tự hào". Ông nhắc nhở người Công giáo không ủng hộ cũng như không tham dự chúng.

Tobin giải thích trên Twitter (ngày 1 tháng 6), "Họ quảng bá một nền văn hóa và khuyến khích các hoạt động trái với đức tin và đạo đức Công giáo."

"Chúng đặc biệt có hại cho trẻ em," ông nói với một ngôn ngữ rất nhẹ nhàng.

Dòng tweet của ông thu hút trong một ngày hơn 19.000 bình luận. Hầu hết trong số chúng được viết bởi những người đồng tính đầy thù hận, giận dữ và không khoan dung. Họ tấn công Tobin ở cấp độ cá nhân và thậm chí đã thốt ra những lời đe dọa hình sự.

#newsPvkeuruige