Clicks622

JEZUS: Wy, Moi nieliczni wybrańcy, którzy odpowiadacie na Moje wezwanie, przez wasze cierpienie odkupicie w Moich Oczach większość ludzkości

JESUS: You, My chosen few, who respond to My Call, through your suffering, will redeem much of humanity, in My Eyes

środa, 20 marca 2013 roku, godz. 19.15

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Ukrzyżowanie jest przeżywane na nowo, a każda jego część jest połączona z tym czasem przygotowania na Moje Powtórne Przyjście.

Moje Ciało – Mój Kościół – cierpi teraz biczowanie od tak wielu lat, z powodu ducha zła, a ukoronowanie cierniem jest obecnie zadawane przywództwu w Moim Kościele. Gdy trzeci cierń przebił Moje prawe Oko, nie mogłem już dłużej nim patrzeć. Tylko Moim drugim Okiem mogłem widzieć ten straszny ból, którego doświadczała Moja Matka. Teraz, gdy korona cierniowa przebija Głowę Mojego Kościoła w Rzymie, tylko połowa da świadectwo Prawdzie przepowiedzianych proroctw. Druga połowa zostanie zaślepiona i nie zobaczy zniszczeń, które mają być dokonane wobec każdej części Mojego Ciała – Mojego Kościoła – w każdym narodzie na świecie.

Tak jak niewidomi nie widzą, tak też będzie z tymi w Kościele w Rzymie, którzy choć są w stanie widzieć, to odrzucają przyjęcie Prawdy. Tak bolesna będzie ta Prawda, że tym Moim wyświęconym sługom lżej będzie pójść łatwą drogą. Tchórze, wybiorą drogę zbezczeszczenia, zamiast wziąć swój krzyż dla Mnie.

Będą także ci, którzy Mnie kochają, a ten podział nie powstrzyma ich planu pomagania Mi w ratowaniu dusz przed pewną śmiercią. Te dzielne dusze, pełne Łaski Ducha Ognia, będą walczyć o zachowanie Moich najświętszych sakramentów. Są to duchowni, którzy będą paśli Moje owce w czasie prześladowań. Te czyste dusze otrzymają każdą Łaskę, a oni z kolei poprowadzą Moją Armię Reszty do Bram Nowego Nieba i Nowej Ziemi.

Trzeba wielkiej odwagi, aby przyjąć Słowo Bożych proroków. Nigdy nie jest łatwo słuchać Słów proroków, które przebijają serca dusz jak miecz obosieczny. Ich ostrzeżenia są bolesne w słuchaniu, ale słodkie z powodu owoców, jakie wydają, bo gdy Słowo Boga jest dane jako Dar, ofiaruje zbawienie. Uchwyćcie się Mojego świętego Słowa, tak jakby była to lina ratunkowa. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, jesteście chronieni Pieczęcią Boga Żywego, więc nigdy nie możecie się lękać.

Wasi wrogowie będą was karcić, urągać wam i mogą was prześladować, lecz to Ja, Jezus Chrystus, będę Tym, Kto będzie z wami szedł. Wy, Moi nieliczni wybrańcy, którzy odpowiadacie na Moje wezwanie, przez wasze cierpienie odkupicie w Moich Oczach większość ludzkości.

Błogosławię was. Daję wam pokój i siłę, abyście mogli iść za Mną bez lęku w sercach.

Wasz Jezus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/just-as-the-bli…
za: jezusdoludzkosci.pl/2013-03-20-19-1…

_______________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

JEZUS: Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym ... Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić

JEZUS: Błagam was, Moi uczniowie, abyście ostrzegali ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, nie przyjdę w ciele

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY
Anieobecny likes this.