Wika
Mga Click
72
fil.news

Paano Nahalal si Bergoglio

Inilathala ni Giuseppe Savà sa ragusanews.com ang mga detalye kung paano nahalal bilang Papa si Kardinal Bergoglio. Agon kay Savà, simula pa lamang ay nakatanggap na si Bergoglio ng pinakamaraming boto habang ang ikalawang pwesto na si Milan Kardinal Scola, ay hindi tumaas ng 30. Sa sumunod na mga balota ang boto mula sa Curia kardinal ay lumipat mula kay Scherer patungo kay Bergoglio. Sa ikaapat na balota, ang mga kardinal ng Hilagang Amerika ay bumoto kay Bergoglio na nanatili sa 50 boto. Bago ang ika-limang balota nagkaroon ng "teknikal na pagtigil". Tinanong si Bergoglio, di gaya sa eleksyon noong 2005, kung malugod niyang tatanggapin ang pagkahalal, at siya ay umoo. Sa ika-limang eleksyon nakatanggap siya ng 90 boto mula sa 114.

picture: © Jeffrey Bruno, CC BY-NC-ND, #newsSgltdkvlno