Clicks10
Peter(skala)

Nový pomocný biskup Santiaga de Chile prijal vysviacku z rúk pápeža

Nový pomocný biskup Santiaga de Chile Mons. Alberto Ricardo Lorenzelli SDB (ANSA)

VATIKÁN


Nový pomocný biskup Santiaga de Chile prijal vysviacku z rúk pápeža

Vkladním rúk pápeža Františka prijal v sobotu 22. júna biskupskú vysviacku Mons. Alberto Ricardo Lorenzelli Rossi z rehole saleziánov, nový pomocný biskup arcidiecézy Santiago de Chile. Slávnosť biskupskej konsekrácie sa konala vo Vatikánskej bazilike o 18. hodine pri Oltári Katedry.

Mons. Alberto Ricardo Lorenzelli Rossi sa narodil v r. 1953 v Argentíne. V minulosti bol provinciálom saleziánov v Čile i dvoch rozličných regiónoch Talianska a bol aj predsedom Talianskej federácie mužských inštitútov zasväteného života.

V poslednom roku Mons. Lorenzelli pracoval vo Vatikáne, kde bol aj predstaveným saleziánskej komunity a konal pastoračnú službu kaplána pre vatikánskych zamestnancov v bezpečnostných zložkách. Za pomocného biskupa Santiaga de Chile ho pápež František vymenoval 22. mája 2019.