Ngôn ngữ
Lượt xem
36
vi.news

Chủ nghĩa đại kết là công thức cho sự thất bại: Nhiều ghế trống tại Kinh chiều đại kết

Giáo Hoàng Francis đã cử hành Kinh chiều cho khởi đầu của "Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo" tại nhà thờ St Paul Outside the Walls, Rome (18 tháng 1).

Sự kiện đại kết là một thất bại: Dường như có nhiều người trong đám rước kiệu hơn là tham gia vào buổi lễ (video dưới đây).

Kể từ năm 2017, Vatican đã không tiết lộ số lượng khách viếng thắm tới các sự kiện đại chúng của Giáo hoàng, khi số lượng này đang thu hẹp kể từ khi Francis trở thành giáo hoàng.

Cách tiếp cận tự do và đại kết của Francis là một công thức ấn tượng cho sự thất bại.

#newsGetqkaolgh