Wika
Mga Click
18
fil.news

Romero - Nakompromisong Kanonisasyon

Itinakda ni Papa Francis ang kanoninasyon sa ika-6 ng Marso 2018 ng pumanaw ng si Arsobispo Oscar Romero ng San Salvador.

Gayunman, si Monsenyor Jesus Delgado, ang pari na naging instrumento para dito, ay inalis sa pagpapari noong Disyembre 2016. Si Delgado ang pribadong kalihim ni Romero, malapit na katulong, unang mananalambuhay at kasamang postulator ng kanyang kaso sa beatipikasyon.

Inamin niya ang seksuwal na pang-aabuso sa mga batang babaeng may edad 9 hanggang 17. Isa itong bihirang kaso kung saan ang seksuwal na pang-aabuso ng pari ay hindi dahil sa pagiging homoseksuwal. Ang biktima, na ngayon ay nasa 40 na, ay nag-ulat ng pang-aabuso sa gobyerno ng El Salvador.

Tila ang pang-aabuso ay nagsimula matapos ang kamatayan ni Romero. Noong Oktubre 2014, si Delgado ay isang prominenteng miyembro ng isang delegasyon mula sa El Salvador na pumunta sa Vatican upang pasalamatan si Papa Francis para sa beatipikasyon ni Romero.

picture: Jesus Delgado, #newsFqrbtdabbd