Clicks2K

JEZUS: Potem będzie ogień, który ogarnie cztery krańce ziemi, i wszystko stanie się jałowe

JESUS: Then there will be the fire, which will pour over the four corners of the earth, and everything will become barren

sobota, 31 sierpnia 2013 roku, godz. 21.45

JEZUS: Moja szczerze umiłowana córko, jakiś czas temu powiedziałem wam wszystkim, abyście sadzili nasiona, by podczas prześladowań nakarmić siebie i wasze rodziny. Mówię to nie bez powodu. Musicie posadzić choćby kilka nasion – czystych nasion, które nie zostały zmodyfikowane przez ingerencję człowieka. Rozmnożę wtedy owoce, które one wydadzą, i wszyscy będą mieli co jeść, gdy świat doświadczy wielkiego głodu. Te dni nie są odległe i nadejdą z wielu przyczyn. Uprawy zostaną skażone poprzez działania chciwych rolników. Plony tych upraw nie będą zdatne do jedzenia. Gdy wybuchnie wojna, niewielu ludzi będzie w stanie uprawiać ziemię.

Potem będzie ogień, który ogarnie cztery krańce ziemi, i wszystko stanie się jałowe. Te straszliwe próby będą spowodowane rozprzestrzenianiem się zła, ale wiele osób przeżyje, jeśli Mi zaufa. Musicie się teraz tak przygotować, jakby zbliżała się wojna i jak byście czynili, gdyby jedzenie miało być reglamentowane. Przechowujcie dużo wody, bo wszystko, co będziecie przechowywali, zostanie przeze Mnie rozmnożone.

Proszę, nie wierzcie w to, że proszę was, abyście opuścili swoje domy, bo to nie jest konieczne. Wszystko, czego potrzeba, to niewielkie przygotowanie polegające na ofiarowaniu sobie wzajemnej pomocy. Moja Najdroższa Krew okryje wszystkich, którzy wierzą w Moje Ostrzeżenie dla ludzkości, bo czas otwarcia Trzeciej Pieczęci nastąpi po czasie wojny.

Tak wielu zignoruje Słowo Boże, które jest zawarte w Księdze Apokalipsy. Tak wielu przywódców i wyświęconych sług w Moich kościołach nie reaguje na Mojego proroka – tak samo, jak czyniono przed potopem.

Apeluję teraz do Moich wyświęconych sług. Komu wierzycie? Mnie, waszemu Jezusowi, czy chaotycznej gadaninie tych, którzy uważają się za ekspertów w dziedzinie teologii, ale nie znają Prawdy? Obudźcie się. Pieczęcie są otwierane. Waszym obowiązkiem jest pomóc Mi zbawić dusze, ale nie pozostajecie czujni na Głos Mojego wezwania. Powiedziałem wam, że przyjdę jak złodziej w nocy. Kiedy nadejdzie ten dzień, będzie za późno dla dusz, które się nie przygotują.

Czas na trąby, by rozbrzmiały ich wyroki, nadejdzie szybko, gdy tylko Pieczęcie zostaną odkryte. Co wtedy? Czy na tym etapie obudzicie się i pójdziecie za Mną, czy utracicie dla Mnie więcej dusz, gdy nadal będziecie się wahać, wyczekując, żeby inni wytyczyli drogę?

Muszę wam przypomnieć, że waszą rolą jest ratowanie dusz. Oczekuje się od was, że w Mojej służbie będziecie to czynić przez całe swoje życie, a nie schlebiać dumie i ego tych, którzy starają się wypaczyć Moje Nauczanie. Wielu z was w Moich kościołach nie rozumie znaczenia Mojego Nowego Raju i nie przypomina dzieciom Boga o Mojej obietnicy. Musicie przypominać im o prawdzie – o czasie przed Dniem Ostatecznym.

Tak wielu z was, choć miłych, dobrych, kochających i szczerze zaangażowanych w Mój Kościół na ziemi, zapomina o Moim Powtórnym Przyjściu. Jak myślicie, co to jest i czego się nauczyliście? Ilu jeszcze proroków musiałoby was przekonywać, że ten czas już prawie nadszedł?

Kiedy słyszeliście, że Bóg nie wysyła Swoich proroków, aby pomóc przygotować Swoje dzieci do walki przeciw niegodziwości, która atakuje ludzką duszę? I co daje wam prawo przypuszczać, że Księga Apokalipsy zawiera kłamstwa? Zaprzeczacie dużej części jej treści i nie dyskutujecie o tym. Dlaczego? Czyż nie wiecie, że to oznacza, iż zaprzeczacie Słowu Bożemu?

Moja cierpliwość jest wystawiana na próbę. Mój Gniew jest wielki. Wasza uparta odmowa przyjęcia Mojego Daru Interwencji dla przygotowania was obraża Mnie. Poprzez prześladowanie tych wyświęconych sług, którzy rozpoznają Mnie w tych Orędziach, odmawiacie innym Daru Zbawienia
. Jesteście ślepi, a wasza nieznajomość Mojego Nauczania i Słowa Bożego, które jest zawarte w świętej Księdze Mojego Ojca – Biblii, jest zdumiewająca. Mówicie, że Mi służycie, ale Mnie nie znacie i dlatego nie widzicie.

Gdy wasza wiara jest słaba, nie potraficie otworzyć dla Mnie swojego serca. Gdybyście otworzyli swoje serce dla Mnie, usłyszelibyście Mnie wyraźnie, bo bylibyście pełni Ducha Świętego. Niestety, wielu z was, którzy mówicie, że Mi służycie, nie jest w stanie powstać i oświadczyć, że są sługami Boga. Przynosicie Mi wstyd i hańbicie Moje Imię, gdy publicznie upokarzacie swoje owce w Moje Imię. Łamiecie każdy nakaz Boga, kiedy potępiacie tych, którzy podążają za tymi Orędziami, bo nie dano wam władzy, aby to czynić. Wasza miłość własna wypiera waszą miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa, i przez to nie jesteście już w stanie Mi służyć. Jesteście zbyt dumni, by stanąć przed Moim Tronem.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

✞ ✞ ✞

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/many-of-you-who…
za: jezusdoludzkosci.pl/2013-08-31-21-4…

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

JEZUS: To wielkie Ostrzeżenie, z Miłosierdzia i Miłości, jako ostatni Dar dla Moich dzieci, nastąpi wkrótce

JEZUS: Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym ... Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić


JEZUS: Błagam was, Moi uczniowie, abyście ostrzegali ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, nie przyjdę w ciele

JEZUS: Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie

JEZUS: Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na ziemi

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

UWAGA: POWSTAŁA WIRTUALNA GRUPA MODLITEWNA - JEZUS DO LUDZKOŚCI

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY
2 more comments from ŚW.FILOMENA
Przynosicie Mi wstyd i hańbicie Moje Imię, gdy publicznie upokarzacie swoje owce w Moje Imię. Łamiecie każdy nakaz Boga, kiedy potępiacie tych, którzy podążają za tymi Orędziami, bo nie dano wam władzy, aby to czynić. Wasza miłość własna wypiera waszą miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa, i przez to nie jesteście już w stanie Mi służyć. Jesteście zbyt dumni, by stanąć przed Moim Tronem.

Wasz Zbaw…More
Przynosicie Mi wstyd i hańbicie Moje Imię, gdy publicznie upokarzacie swoje owce w Moje Imię. Łamiecie każdy nakaz Boga, kiedy potępiacie tych, którzy podążają za tymi Orędziami, bo nie dano wam władzy, aby to czynić. Wasza miłość własna wypiera waszą miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa, i przez to nie jesteście już w stanie Mi służyć. Jesteście zbyt dumni, by stanąć przed Moim Tronem.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus
ŚW.FILOMENA likes this.