Clicks300
Victory
5

Jméno Jehošua

Osobní vztah k Ježíši je to nejdůležitější. „Ježíš a já“. Máme se Ježíše držet! Celé křesťanství můžeme shrnout do jednoho slova: Ježíš, hebrejsky Jehošua. Toto slovo „Jehošua“ vyjadřuje: Hospodin je moje spasení. „Jehošua“ je jméno Ježíšovo a zároveň vyjádření této hluboké pravdy – Bůh je naše spása. A ta spása je jenom v Kristu. „Kdo by vzýval jméno Boží, jméno Ježíšovo, bude spasen.“ Jméno Boží je svaté. A před tímto jménem se musí sklonit každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí vyznat, že On je Pán. Je to to nejmocnější jméno, jméno, v němž jsme spaseni.

Byzantský katolický patriarchát
Zoltán_M and 4 more users like this.
Zoltán_M likes this.
krumpeľ likes this.
zaba likes this.
Zedad likes this.
apredsasatoci likes this.